Беседа:Google и Mozilla вземат мерки, за да предотвратят следенето на употребата на Интернет

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Твърдение за нарушаване на авторски права[редактиране]

На 25 август 2019 г. на страницата Уикиновини:Разговори беше изказано мнение, че статията Google и Mozilla вземат мерки, за да предотвратят следенето на употребата на Интернет изглежда като нарушение на авторското право на BBC.

Същото мнение беше изказано на страницата m:Proposals for closing projects/Deletion of Bulgarian Wikinews (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) като аргумент в полза на затварянето на българоезичните Уикиновини.

С цел изясняване на въпроса потърсих консултация и писмено мнение от водещ български експерт по интелектуална собственост - Емил А. Георгиев. В съкратен вид, мнението му гласи:

  • Нарушение на авторски права няма, тъй като липсва идентичност между двете статии
  • Дори буквален превод на статията на BBC не би бил нарушение на ЗАПСП

Цитирам оригиналния текст на мнението по-долу. -- Григор Гачев (беседа) 20:11, 28 август 2019 (UTC)

Експертно мнение на Емил А. Георгиев[редактиране]

Не е налице идентичност, защото

  • заглавията не са идентични
  • първоизточникът се състои от 320 думи, докато статията в Уикиновини има само 158
  • близо до дословния превод са 2 малки пасажа, цитиращи The Hacker News и Censored Planet - в останалата си част статията в Уикиновини е съкратен преразказ на първоизточника от BBC

От правна гледна точка

  • изключения от авторскоправната закрила

Чл. 4 от ЗАПСП гласи

Не са обект на авторското право:

1. нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление,актовете на съдилищата, както и официалните им преводи;

2. идеи и концепции;

3. фолклорни творби;

4. новини, факти, сведения и данни.

Статията на BBC в голямата си част съдържа чиста фактология. Приемайки, че същата е резултат на творческа дейност следва да се установи дали не е налице

  • свободно използване

Чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗАПСП гласи

Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: …възпроизвеждането от средствата за масово осведомяване на вече разгласени статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай че такова използване не е било изрично забранено, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно.

Следва да се установи дали

  • използването е от средство за масова информация

Считам, че Уикиновини е средство за масова информация, тъй като е сайт, насочен към широката аудитория.

  • статията-първоизточник е по актуални икономически, политически или религиозни теми

Считам, че статията на BBC е по актуални икономически, политически или религиозни теми, защото е предназначена да информира публиката за актуални събития, в настоящия случай - по въпроси на IT и комуникационните технологии и в частност интернет.

  • е налице изрична забрана за използване на съдържание от сайта на BBC

На този адрес обществената медия дава някои насоки и указания:

https://www.bbc.co.uk/usingthebbc/terms/can-i-use-bbc-content/

Конкретна информация по въпроса “Can I reuse content from a BBC website” е достъпна тук:

https://www.bbc.co.uk/usingthebbc/terms/can-i-use-bbc-content/#9d1d35b3030e632a6b809f4dcc7090c8

Краткият отговор е “you normally need to ask for permission”. Това е различно от поставения от нашия ЗАПСП сравнително по-висок стандарт “използването не е било изрично забранено”.

Заключение:

Приемайки, че статията-първоизточник съдържа изключително новини, факти, сведения и данни, то същата не представлява годен обект на авторското право и не привлича авторскоправна закрила.

Приемайки, че статията-първоизточник е резултат на творческа дейност, то използването ѝ в рамките на Уикиновини е допустимо при условията на чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗАПСП, като считам, че в настоящия случай тези условия са изпълнени. Това е така, защото използването й не е изрично забранено от правоносителя, източникът е посочен посредством електронна препратка, а името на автора не е посочено на Уикиновини, защото такова липсва и в статията-първоизточник.

Емил А. Георгиев