ЕП иска сексуалното насилие да бъде признато за престъпление навсякъде в ЕС (27 ноември 2009 г., 19:00 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето


Текст[редактиране]

Сексуалното насилие трябва да бъде признато за престъпление във всички държави членки, а извършителите да бъдат автоматично преследвани, призовават депутатите в резолюция, приета в четвъртък. Според тя� насилието на мъже срещу жени е структурен и широко разпространен проблем в Европа, като това явление засяга жертвите и извършителите, независимо от тяхната възраст, образование, доходи или социално положение, а броят на жените, пострадали от подобно насилие, е обезпокоителен.

В резолюцията депутатите настояват държавите членки да признаят за престъпление сексуалното насилие и изнасилването на жени, включително в рамките на брака или неофициалните връзки и/или когато е извършено от роднини от мъжки пол, както и да гарантират, че при подобни престъпления се образува служебно наказателно производство.

По-нататък членовете на ЕП призовават държавите членки да предприемат подходящи мерки за прекратяване на гениталното осакатяване на жени. Каквото и да било позоваване на "културни, традиционни или религиозни практики или традиции" не трябва да се счита за смекчаващо вината обстоятелство в случаите на насилие срещу жени, включително при "престъпления на честта" или генитално осакатяване на жени. Депутатите отбелязват със съжаление, че "гениталното осакатяване на жени, т.нар. „престъпления на честта” и принудителните бракове са реалност в ЕС".

Според текста на резолюцията насилието, упражнявано от мъже срещу жени, е проява на съществуващото неравенство между двата пола, и представлява нарушение на правата на човека, по-специално на правото на живот, сигурност, достойнство, физическа и психическа неприкосновеност, както и на "правото на сексуално и репродуктивно здраве".

Достъп до безплатна правна помощ за жертвите

Парламентът призовава за създаването на последователен целеви план за политиката на ЕС за борба с всички форми на насилие срещу жените, както се посочва в Пътната карта на ЕС за равнопоставеност между жените и мъжете. Трябва да бъдат установени ясни правни основания за борба срещу всички форми на насилие срещу жени, като националните закони и политики по въпроса трябва да бъдат подобрени чрез разработване на всеобхватни национални планове за действие.

Жените, които са жертви на насилие на полова основа или на мрежи за трафик на хора, трябва да имат достъп до безплатна правна помощ, която да им даде възможност да отстояват правата си в целия ЕС.

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)