Евродепутатите искат по-голяма видимост на работата на Европейския омбудсман s (14 ноември 2009 г., 01:06 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето


Текст[редактиране]

Европарламентът даде в четвъртък своята оценка за работата на Европейския омбудсман през 2008 г. В доклада, приет на планарната сесия в Брюксел, депутатите настояват за повече видимост на работата на омбудсмана и изразяват своята загриженост относно големия брой жалби за липса на прозрачност в европейските институции.

Ролята на Европейския омбудсман, създаден през 1995 г., е да разследва случаи на обвинения за лошо администриране от страна на европейските институции. От 296-те започнати проверки през 2008 г., 36% са относно липса на прозрачност, включително отказ за предоставяне на информация или документи. Членовете на ЕП са загрижени от този факт, тъй като считат, че прозрачното администриране на ЕС е от "решаващо значение за изграждането на доверие в ЕС у гражданите".

Докладът на Chrysoula Paliadeli (С&Д, Гърция), приет от депутатите с вдигане на ръце, признава усилията на омбудсмана за подобряване на работата на институциите на ЕС и подчертава необходимостта от по-добро обясняване на неговата дейност на широката публика. Членовете на ЕП подчертават, че всяка европейска институция има своя собствена интернет страница, която дава възможност за подаване на жалби и петиции, който може да създаде объркване сред гражданите. Поради тази причина те призовават за създаване на обща интернет страница, която директно да препраща посетителите към институцията, която е компетентна по тяхното оплакване.

В момента длъжността на Европейски омбудсман се изпълнява от Nikiforos Diamandouros. Парламентът ще избере нов омбудсман чрез тайно гласуване през януари 2010 г.

Дейността на омбудсмана през 2008 г.: факти и цифри

Омбудсманът е регистрирал 3 406 жалби през 2008 г., за разлика от 3 211 през 2007 г. (увеличение от 6% спрямо 2007 г.). 802 жалби са попаднали в обхвата на правомощията на омбудсмана.

Повечето от тези проверки засягат Европейската комисия (66%). Жалбоподателите също така са се оплакали от администрацията на Европейския парламент (10%), Службата за подбор на персонал на Европейските общности (EPSO) (7%), Съвета (3%) и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (2%).

От 355-те приключени проверки, в 110 от случаите (31% от разследваните жалби) не е установено лошо администриране.

В 129 случая, приключени през 2008 г. (36% от общия брой), засегнатата институция е приела приятелско споразумение или е разрешила въпроса.

Избор на следващ омбудсман

Европейският омбудсман се избира от ЕП в началото на всеки парламентарен мандат. Следващият омбудсман ще бъде избран през януари 2010 г. Тримата кандидати са Nikiforos Diamandouros (Гърция), Vittorio Bottoli (Италия) и Pierre-Yves Monette (Белгия). Те ще представят своите приоритети на изслушване пред Комисията по петиции на ЕП на 30 ноември.

Настоящият омбудсман Nikiforos Diamandouros беше избран през януари 2003 г. за остатъка от парламентарния мандат 1999-2004 след пенсионирането на първия омбудсман на ЕС Jacob Söderman./

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)