Засилване на демократичната легитимност на външната политика и политиката по сигурността на ЕС (10 март 2010 г., 19:13 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Европейските депутати смятат, че ЕС трябва да засили своята стратегическа автономност и да провежда силна и ефективна външна политика, както и такава в областта на сигурността и отбраната. Членовете на ЕП са решени да упражняват стриктно своите бюджетни правомощия, както и правото на демократичен контрол над тези политики, включително относно финансирането на дипломатическата служба на ЕС, става ясно от заключенията на два доклада, които бяха приети в четвъртък в Страсбург.

Депутатите подчертават необходимостта от "засилване на демократичната легитимност" на общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на ЕС след влизането в сила на Договора от Лисабон. Според тя� Парламентът трябва да бъде консултиран преди стартирането на мисии в рамките на Общата политика на сигурност и отбрана (ОПСО).

Позицията на Парламента е изложена в доклада на Gabriele Albertini (EНП, Италия), приет в сряда с 592 гласа "за", 66 "против" и 11 "въздържали се", който разглежда годишния доклад на Съвета относно главните аспекти на ОВППС през 2008 г.

ЕП призовава за засилен парламентарен контрол във връзка с назначенията и мандатите на специалните представители на ЕС в областта на външната политика, като се има предвид и "необходимостта и двата пола да бъдат достатъчно представени". Депутатите отправят искане към Върховния представител да се консултира със съответната парламентарна комисия относно назначенията на ръководни длъжности в ЕСВД и изразяват своето намерение да канят някои специални представители на ЕС и ръководители на делегации да се явяват пред комисията при назначаването си.

С увеличените бюджетни правомощия на Парламента, членовете на ЕП призовават за преразглеждане и разширяване на съществуващите междуинституционални споразумения, за да се гарантира гладкото и ефективно изпълнение на бюджетните процедури и консултациите, свързани с ОВППС и ОПСО. Депутатите призовават също така за подобряване на достъпа на ЕП до чувствителна информация (класифицирана като тайна или конфиденциална).

Депутатите изразяват своята загриженост относно последствията от недостатъчното финансиране върху способността на Съюза да провежда "надеждна и проактивна" външна политика. Те подчертават необходимостта от предоставяне на ЕС на необходимите финансови средства за посрещане на "непредвидени глобални предизвикателства", като в тази връзка очакват ЕП да бъде консултиран при процедурите за спешно финансиране на инициативи в областта на ОВППС.

Другият доклад на ЕП, изготвен от председателя на подкомисията за сигурност и отбрана Arnaud Danjean (EНП, Франция), разглежда въздействието на Лисабонския договор в областта на общата външна политика и политиката за сигурност. В доклада, приет с 480 гласа "за", 111 "против" и 64 "въздържали се", се призовава за засилена стратегическа автономност на ЕС.

Депутатите подкрепят създаването на Съвет по отбраната в рамките на Съвета по външни работи и на постоянен оперативен център на ЕС под ръководството на Върховния представител за външната политика. Парламентът подчертава също така необходимостта от създаване на Европейска академия за външна дейност.

Установяване на противоракетен щит в диалог с Европа

Депутатите смятат, че новият вариант на противоракетния щит, обмислян от американската администрация, трябва "да отчита общия подход на европейските държави за защита на Европа от заплахата от балистични ракети" и да бъде разработен на основата на диалог на "континентално равнище".

По отношение на Иран и Северна Корея, Парламентът припомня поетия от ЕС ангажимент "да се използват всички налични инструменти с оглед предотвратяването, затрудняването, спирането и, по възможност, премахването на програмите за ядрено оръжие". ЕП призовава Съвета и Комисията да увеличат значително ресурсите за граждански проекти в Афганистан.

По-бързо разгръщане на мисиите на ЕС

Депутатите настояват за постигане на "бърз напредък" по отношение на по-бързото разгръщане на мисиите по ЕПСО и на силите на ЕС, включително създаването на европейски флот за въздушен транспорт, на ново поколение сателити за наблюдение (програма MUSIS) и на система за морско наблюдение. В заключение докладът призовава за по-добро разузнаване, което да бъде осигурено на военните екипи на ЕС.

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)