Зелена светлина за новите правила за телекомуникационния сектор в ЕС (24 ноември 2009 г., 20:00 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето


Текст[редактиране]

Парламентът одобри във вторник изменението на телекомуникационните правила в ЕС, което цели да гарантира правата на потребителите на телефонни и интернет услуги, като същевременно засили конкуренцията между телекомуникационните компании. Новите правила, които ще влезнат в сила през следващата година и половина, ще увеличат правата на потребителите и защитата на личните данни, ще гарантират достъпа до интернет, ще насърчат конкуренцията и ще обновят използването на честотния спектър.

Изменението на директивата за обща регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги беше прието на трето и последно четене от депутатите с 510 гласа "за", 40 "против" и 24 "въздържали се".

"Този законодателен пакет е отличен пример за това как нашата работа като европейски законодатели има отражение върху всекидневния живот на гражданите. Изключително съм доволен, че допринесохме за засилването на правата на потребителите на електронни комуникации и интернет", подчерта председателят на ЕП Jerzy Buzek, който в сряда ще подпише телекомуникационния пакет заедно с шведския министър на комуникациите Åsa Torstensson.

Защита на достъпа до интернет

Достъпът до интернет на даден потребител може да бъде прекъснат само ако подобни мерки са "целесъобразни, пропорционални и необходими в едно демократично общество" и само след "предварителен, справедлив и безпристрастен процес", при който се дава възможност за изслушване на засегнатото лице и при спазване на принципа за презумпцията за невинност и правото на неприкосновеност на личния живот.

"Искахме да гарантираме, че правата на гражданите никога няма да бъдат пренебрегнати (...) За първи път законодателен текст причислява използването на интернет към упражняването на основните права и свободи", изтъкна от своя страна докладчикът на ЕП Catherine Trautmann (С&Д, Франция).

Така благодарение на настойчивостта на европейските депутати достъпът до интернет вече има правна защита като основно гражданско право чрез добавянето към директивата на първата в света клауза за свобода на достъпа. Държавите членки трябва да интегрират в своето законодателство тези защитни мерки най-късно до 24 май 2011 г.

Законодателният текст включва също така правила за:

  • хармонизиране на управлението на честотния спектър в ЕС, предвид преминаването от аналогова към цифрова телевизия от 2012 г.;
  • подобряване на сътрудничеството между телекомуникационните регулаторни органи в държавите членки;
  • реализиране на „функционално разделяне”, т. е. правила, изискващи доминиращите оператори да отделят своята мрежова инфраструктура от стопанските единици, които предлагат услуги, използвайки тази инфраструктура.

Граждански права и телекомуникационни регулаторни органи

Парламентът и Съветът вече постигнаха споразумение през май 2009 г. по другите две части от телекомуникационния пакет (регулаторни органи и граждански права), които бяха приети съответно от депутатите на 6 май 2009 г. и от Съвета на 26 октомври 2009 г.

Законодателството относно правата на гражданите цели да:

  • увеличи правата на потребителите, например чрез даване на възможност на клиентите номерата на техните мобилни телефони да бъдат прехвърлени в рамките на един работен ден при смяна на оператора,
  • засили защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, например чрез въвеждане на изискването потребителите да дадат своето съгласие за използването на „кукита” (cookies).

Депутатите се договориха също така с министрите на съобщенията на ЕС за създаването на европейски регулаторен орган, в чийто състав влизат всички 27 национални регулатори - Орган на европейските регулатори на електронните съобщения (ОЕРЕС).

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)