КЗК разреши на Спектър Нет да придобие Орбител (19 януари 2010 г., 12:13 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Комисията за защита на конкуренцията разрешава концентрацията, която ще се осъществи под формата на придобиване на едноличен контрол от страна на „Спектър Нет" АД, гр. София върху „Орбител” ЕАД, гр. София. Комисията постановява незабавно изпълнение на решението.

Участниците в концентрацията осъществяват идентична дейност - предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги, предоставяне на достъп до Интернет и пазар за пренос на данни и пренос на глас през Интернет („VoIP” услуги). Очаква се сделката да окаже въздействие върху пазара на телекомуникационни услуги, а именно: фиксирана телефония и предоставяне на интернет достъп.

Двете дружества са уведомили КЗК, че целта на концентрацията е подобряване качеството на предлаганите услуги, реализиране на икономии от мащаба и оптимизиране на разходите чрез увеличаване на клиентската„ база на Спектър Нет и Орбител, както на пазара на фиксирана телефония, така и на пазара на предоставяне интернет достъп, който се доминира от традиционните телекомуникационни компании - основно „Виваком”.

Въпреки либерализацията на пазара на фиксираната телефонна услуга в България, БТК продължава да бъде абсолютен лидер. Операторът продължава да държи пазарен дял от 96,1 % изчислен на база брой абонати. От друга страна българският пазар на достъп до Интернет е изключително фрагментиран и съществува голям брой Интернет доставчици, предлагащи достъп в зависимост от специфичните потребности на групите потребители. Скоростта на връзката на всеки вид достъп е различна, както и начинът на формиране на потребителския разход.

Предвид факта, че пазара на фиксирана телефония и достъп до интернет се доминира основно от „Виваком”, то настоящото придобиване би следвало да доведе до засилване на конкуренцията на пазара на телекомуникационни услуги. Раздвижването на двата пазара ще доведе и до облагодетелстване на крайния потребител, предоставяйки му възможност за получаване на по-разнообразни и висококачествени услуги на по-добри цени.

Към момента не са постъпили в Комисията отрицателни становища от заинтересовани страни относно отражението на сделката върху конкуренцията на съответния пазар.

Комисията счита, че планираната сделка няма да окаже негативно влияние на пазара на телекомуникационни услуги, нито ще доведе до установяване или засилване на господстващо положение на него, поради което следва да бъде безусловно разрешена при условията на чл. 26 от ЗЗК.

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)