Леснодостъпен кредит за безработните за започване на собствен бизнес (16 декември 2009 г., 10:05 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Европейският парламент подкрепи на 15 декември законодателни мерки, които да улеснят достъпа до кредит за започване на собствен бизнес на хора, които са загубили или рискуват да загубят своята работа.

Целта на европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес" е да предостави микрокредити (до 25 000 евро) на хора, които имат нужда от заем за започване или разрастване на своето микропредприятие (с по-малко от 10 служители и с годишен оборот, който не надхвърля 2 милиона евро), но имат затруднения да го получат на традиционния кредитен пазар.

Финансиране

Парламентът одобри отпускането на 100 милиона евро за финансиране на механизма за следващите четири години, както беше предложено от Комисията, но същевременно внесе изменения в проектозаконодателството така, че тези средства да не бъдат пренасочени от програма "Прогрес" (предназначена за подпомагане на уязвими групи хора). Предложението на Комисията беше механизмът да бъде финансиран от програма "Прогрес", която по искане на ЕП вече получи допълнителни 114 милиона евро.

За да се гарантира, че механизмът може да стартира в началото на 2010 г., Парламентът реши да бъдат отпуснати 25 милиона евро от бюджета на ЕС за 2010 г., който ще бъде окончателно приет на 17 декември. По въпроса за финансирането за останалите три години все още не е постигнато споразумение между ЕП и Съвета. Депутатите настояват решенията за финансиране да бъдат вземани всяка година при изготвянето на бюджета за следващата година, за да се избегне пренасочването на средства от програма "Прогрес".

Функциониране на механизма

Механизмът за микрокредитиране е отворен за обществени и частни структури в държавите членки, които осигуряват микрофинансиране за физически лица и микропредприятия. Сумата от 100 милиона евро ще бъде на тяхно разположение за четиригодишен период от време, като ще се управлява заедно с групата на ЕИБ (Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд).

Влизане в сила

Предвидено е механизмът да бъде оперативен от началото на 2010 г.

Докладът на Kinga Göncz (С&Д, Унгария) по въпроса беше приет от депутатите с 516 гласа "за", 82 "против" и 4 "въздържали се".

С влизането в сила на Лисабонския договор на 1 декември 2009 г. Европейският парламент получи важни нови законодателни правомощия. Сега практически цялото законодателство на ЕС се приема съвместно от Европейския парламент и от Съвета на министрите, включително за земеделието, имиграцията, енергетиката и бюджета на ЕС. Укрепва и ролята на Парламента, единствената пряко избрана европейска институция, да гарантира, че Европейският съюз е подотчетен на гражданите, като членовете на ЕП вече имат повече влияние при назначенията на много от най-важните постове в ЕС.

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)