Отворено писмо до институциите

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

28 септември 2016

До Кмета на Община Варна, директора на РДНСК-Варна Районна прокуратура, гр. Варна, Главен Прокурор на Република България

ОТВОРЕНО ПИСМО и сигнал до отговорните институции

Уважаеми господа, Свидетели сме на грубо погазване на нормативната уредба на Р. България, както и на предписанията на държавните и местни институции. Поводът отново е незаконното строителство в имот, собственост на „Зърнени храни – Силистра” АД, намиращ се в северната част на Приморски парк, град Варна, в близост до Делфинариума. След поредното подновяване на незаконния строеж в началото на 2016 г., както и пореден граждански протест по този повод, на 17.02.2016 г. кметът Иван Портних съобщи пред медии и общественост, че документите, свързани със случая, ще бъдат внесени в прокуратурата, че строителният обект е запечатан и е разпоредено да бъде наблюдаван от Общинска полиция, а работата по него да бъде спряна, до произнасянето на прокуратурата. Шест месеца по-късно, въпреки обявените мерки, строежът добива завършен вид, видно от приложените снимки.Припомняме фактите по казуса с незаконния строеж в „Зърнени храни – Силистра” АД:1. Според действащия ОУП имотът попада в устройствена зона за градски паркове и градини за широко ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ; 2. Имотът попада в територия на наложена СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА, влязла в законна сила със Заповед № 1626/13.05.2013г на вр.и.д. Кмет на Община Варна-Д.Николов. 3. Строителната забрана не се отнася само за извършването на РЕМОНТНИ дейности на сгради, които съществуват на територията.4. Старата сграда в този имот не е имала градоустройствен статут, а само временен, защото за имота няма ПЗ, нито план-извадка за застрояване, поради причината, че от РП от 1959г. попада в отреждане „за парк – публична собственост”, потвърдено и в последващи планове от по-високо ниво. Ето защо за сградата е издадено разрешително САМО за ремонт - разрешително за строеж № 140/12г., но сградата е съборена през 2013 г. и ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА.5. Погиналата сграда НЕ МОЖЕ да се възстанови с разрешителното за ремонт. Това е възможно само и единствено с разрешение за реконструкция, но такова е отказано. През 2013 г. тогавашния гл.арх. на Община Варна- Петър Йорданов издава ново разрешение за строеж, с което одобрява нов инвестиционен проект и подменя старата сграда с нова, двуетажна, почти два пъти по-голяма от първоначалната. РДНСК Варна подава жалба срещу новото строително разрешение. Всичко това е описано в решение на Варненски административен съд от 25.02.2014 г. по адм. дело № 2907/2013 г., с което ВАС определя жалбата на РДНСК като основателна и ОТМЕНЯ второто строително разрешение. Решението на съда е ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА .. 6. През месец октомври на 2015 г. постоянно действаща комисия към Община Варна, извършва проверка в имота и съставя Констативен протокол, в който описва „опасна за живота и здравето на хората” сграда със следните думи: „...Стените на сградата...от плътни тухли... зидарския разтвор и тухлите са започнали да се разпадат...Констатираните сериозни дефекти, както и обстоятелството, че къщата е с масивна конструкция и ПЕТДЕСЕТ ГОДИШНИЯ проектен експлоатационен срок на конструкцията е изтекъл...”. Става ясно, че в протокола от 20.10.2015 г. се описва съборената през 2013 г. стара сграда в имота и се препоръчва нейното заздравяване. Прилагаме снимки на старата сграда, на нейното събаряне, както и на новата. Снимките бяха изнесени от граждани и медии по време на протестите срещу непрекъснатото подновяване на строителството. Въпреки всичко, вр.и.д. кмет Пейчо Пейчев одобрява Констативния протокол на 06.11.2015 г. и на същата дата издава Заповед за поправяне и заздравяване на НЕСЪЩЕСТВУВАЩА сграда като принудителна административна мярка, според която собственика на имота е задължен в рамките на 12 месеца да го укрепи. Така под формата на загриженост за здравето и живота на хората, не просто позволява, а насърчава абсолютно ново строителство, защото няма как да бъде заздравена и укрепена фактически несъществуваща сграда. Нещо повече, строи се НОВА сграда, която има повече етажи и очевидно много по-голяма РЗП. По този начин в парка се осъществява напълно НОВО строителство в имот, попадащ в територия на наложена СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА влязла в законна сила със Заповед № 1626/13.05.2013 г.С оглед на изложеното дотук задаваме следните въпроси:Защо се допуска НОВО строителство в Морската градина при наличието на пълна строителна забрана? Кой си затваря очите пред факта, че под маската на ремонт в парка се издига напълно нов строеж? Внесени ли са в прокуратурата документите, свързани със случая „Зърнени храни – Силистра” АД, както обеща кметът Иван Портних? Приключила ли е прокурорската проверка по тях? Как се е произнесла прокуратурата? Ако няма произнасяне на прокуратурата - защо продължава незаконният строеж в имота на „Зърнени храни”, след като има разпореждане от кмета строителния обект да бъде наблюдаван от Общинска полиция и работата в него да бъде спряна, до произнасянето на прокуратурата? Защо местната власт търси и използва всевъзможни "вратички" и най-политически приемлив формат за заобикаляне на закона, подкрепяйки по този начин ново, незаконно строителство, при това на територията на най- значимия парк на Варна, а именно - Морската градина?Уважаеми господа, Историята с незаконното строителство в горепосочения имот е пример за нарушаване на строителна забрана и поредно доказателство за безсилието или нежеланието на местната администрация да се справи с проблема. Нещо повече – актовете на варненската администрация дерогират правни норми и нагледно илюстрират „технологията”, по която в продължение на години Община Варна е съдействала и продължава да съдейства за застрояването на Приморски парк.Настояваме за окончателно спиране на незаконния строеж, разследване на извършените закононарушения и наказване на виновните лица.

С уважение: Граждански сдружения "Варна диша", "Зелена Варна" и техни симпатизанти.Дата: 28.09.2016Гр. Варна

Вижте също[редактиране]

Източници[редактиране]