Повече от 12 хиляди безработни са започнали работа през ноември (18 декември 2009 г., 15:13 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Равнището на безработица в страната през ноември месец е 8.66%. В сравнение с октомври, то е по-високо с 0.43 процентни пункта, а спрямо ноември 2008 г. - с 2.81 процентни пункта.

Равнището на безработица продължава да е по-ниско от средното за страната в 7 области: София-град - 2.73%; Бургас - 5.97%; Габрово - 6.42%; Варна - 6.87%; Стара Загора - 7.10%; Пловдив - 7.91%; Перник - 8.23%. В област Русе равнището на безработица е изравнена със средната за страната стойност - 8.66%. В останалите 20 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите:

Смолян - 15.69%; Търговище - 14.19%; Монтана - 14.05%; Шумен - 13.35%; Видин - 13.20%.

През ноември 2009 г. в бюрата по труда са регистрирани 320 758 безработни, с 15 843 безработни повече спрямо предходния месец.

Новорегистрираните в бюрата по труда безработни (42 217) са предимно от секторите „Услуги” (49.8%) и „Индустрия” (30.4%). Най-голям е делът на новорегистрираните безработни от отраслите „Преработваща промишленост” (20.3%), „Търговия” (16.7%), „Държавно управление и отбрана” (9.0%) и „Строителство” (9.2%).

Заявените работни места през месеца са 10 743, от тя� 9292 са в реалната икономика. По преференциални мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта са заявени 112 места, а по програми за заетост са заявени общо 1339 места.

Към 30.11.2009 г. неусвоени в бюрата по труда са останали общо 4842 работни места, като броят им намалява с 1049 спрямо октомври. На първичния пазар остават неусвоени 4375 места.

Намаленото търсене на работна сила през ноември, поради икономически и сезонни фактори, обуславя намаляването на броя на постъпилите на работа безработни. Въпреки тези фактори през ноември 12 232 безработни са започнали работа. Значителна част от тя� са намерили реализация на първичния пазар (8734 безработни). С помощта на трудовите посредници в бюрата по труда 10 557 безработни са започнали работа.

Във връзка с прилагане на политиката по регулиране на националния трудов пазар през ноември са издадени и продължени 87 разрешения за работа на чужденци. Направени са 7 отказа за извършване на посредническа дейност.

Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по Оперативната Програма “Развитие на човешките ресурси”, организира обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация и ключови компетенции за пазара на труда. През месеца по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” (общо за фаза 1 и фаза 2) в обучение за професионална квалификация са включени 752 заети лица, а в обучение по ключови компетенции - 1869 заети лица.

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)