През месец януари започва принудителното преместване на излезлите от употреба МПС (15 декември 2009 г., 14:12 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Столичен инспекторат напомня на гражданите, че през месец октомври започна кампания по изчистване на столицата от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/. До момента са стикирани 1770 автомобила.

През месец януари изтича тримесечният срок на първите стикирани излезли от употреба моторни средства, които е трябвало да бъдат преместени от своите собственици и фирма „Екобулкар” АД започва принудителното им преместване на площадки за временно съхранение.

Съгласно процедурата по чл. 23 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община на излезлите от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ се поставят стикери, след което в тримесечен срок собствениците на автомобили трябва да ги преместят на имоти частна собственост или да ги предадат за разкомплектоване. При неспазване на указания срок ИУМПС ще бъдат преместени принудително на площадки за временно съхранение, където ще стоят  най-малко 14 дни, а в случаите, в които собственикът иска да си върне колата, той ще трябва да заплати разходите по принудителното извозване, временното съхранение и съответната глоба от 150 до 500 лв. или имуществена санкция от 700 до 2 000 лв. за неизпълнение на предписанието.

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)