Призив за съвместни изследвания върху болестите на Алцхаймер и Паркинсон (14 ноември 2009 г., 01:00 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето


Текст[редактиране]

Плановете за координирани изследвания между държавите членки в ЕС върху невродегенеративните заболявания (като болестите на Алцхаймер и Паркинсон) получиха силна подкрепа от Европейския парламент в приета в четвъртък резолюция. Целта на съвместните научни изследвания е да се обединят и разширят наличните умения, знания и финансови ресурси, като по този начин се увеличат ползите от изследванията, извършвани в 27-те държави членки.

Невродегенеративните заболявания са едно от най-големите предизвикателства пред Европа в областта на психичното здраве. Над 7 милиона души на стария континент страдат от болестите на Алцхаймер и Паркинсон, като се очаква техният брой да се удвои към 2020 г. поради застаряването на населението. В момента все още няма ефективно лечение за тези болести, а знанията в областта на превенцията, лечението и идентифицирането на рисковите фактори са твърде ограничени.

В своята резолюция Парламентът насърчава всички държави членки да разработят обща програма за научни изследвания в областта на невродегенеративните заболявания, като в същото време подобрят епидемиологичните данни относно болестта на Алцхаймер и други форми на невропсихични разстройства.

Широкообхватни изследвания при по-добро използване на данните и методите

Тестовете за ранна диагностика, изследването на рискови фактори (като околната среда), както и критериите за ранна диагностика са от решаващо значение за борбата срещу тази болест. В този контекст депутатите предлагат провеждането на широкообхватни епидемиологични и клинични изследвания в сътрудничество между отделните държави, както и прилагането на мултидисциплинарен подход към изследванията в тази област, включващ диагностика, лечение, превенция и социални изследвания.

Научните изследвания трябва също да разгледат зависимостта между процеса на остаряване и нервнопсихичните разстройства, както и между нервнопсихичните разстройства и депресията в напреднала възраст. Приоритетите на научноизследователските програми трябва да се концентрират върху превенцията, биомаркерите (включително генетичната предразположеност); методите на образни изследвания; методите за ранна диагностика чрез използване на мултидисциплинарен подход, стандартизирането на критериите и диагностичните инструменти и създаването на широкообхватни бази данни.

По-добра осведоменост и по-малко бюрокрация

Депутатите насърчават Комисията и Съвета да включат проблемите на нервнопсихичните разстройства във всички съществуващи и предстоящи инициативи на ЕС, свързани с превенция на заболяванията. Държавите членки от своя страна трябва да насърчават „здравословни за мозъчната дейност начини на живот“.

В този контекст ЕП предлага обявяването на Европейска година на борбата с мозъчните заболявания, за да се увеличи информираността относно мозъчните заболявания, свързани със стареенето, и мерките за тяхното предотвратяване.

Парламентът изтъква, че при изготвянето на този пилотен проект трябва да се използват съществуващите структури, за да се избегне създаването на нови бюрократични структури, и да се търси сътрудничество с индустрията, за да се използват максимално всички налични ресурси и опит.

Искане за ново правно основание за бъдещите изследвания

Според депутатите всички бъдещи инициативи за съвместни научни изследвания трябва да бъдат приемани на европейско ниво под правно основание, попадащо в раздела за европейското изследователско пространство. Това ще даде на Парламента правомощия в рамките на съвместното вземане на решения след влизането в сила на Договора от Лисабон.

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)