Продължава социалната работа с деца на улицата (19 април 2010 г., 14:06 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Продължава социалната работа с деца на улицата, реализирана в сътрудничество със Столична община, МВ� и Регионална дирекция „Социално подпомагане” София-град. За миналата седмица, през периода 12.04 до 18.04.2010 г. вкл. са идентифицирани 11 случая, от които 10 пълнолетни лица и едно малолетно дете. От органите на МВ� са съставени 11 предупредителни протокола, 9 констативни протокола, 1 акт по Наредба № 1 за обществения ред на Столична община, за едно лице ще бъде сезирана Прокуратурата.

Измина един месец от поетия ангажимент и предприетите действия за премахване на детския труд на улицата. Улицата е динамична и променяща се средa, през този период на социална работа с деца на улицата се наблюдава спад на това явление на деца, жертва на трудова експлоатация в сравнение с първите дни от стартирането на проекта.

За периода 18 март до 18 април 2010 г. са регистрирани 119 случая на задържани лица, като от тя� 80 са пълнолетни лица, деца са 39 – непълнолетни 20 и 19 малолетни. Предприети са мерки за закрила спрямо малолетни и непълнолетни деца съгласно Закона за закрила на детето, 3 от децата са настанени в специализирани институции за деца, на 5 деца е предоставена социална услуга в общността - настаняване в Кризисен център. След извършените първични дейности с мобилните екипи служители от РПУ на МВ� – София са съставили 59 предупредителни протокола на пълнолетни лица, склоняващи деца към просия, 23 акта по Наредба № 1 за обществения ред на Столична община, съставени са 9 констативни протокола, едно лице е задържано за трети път и ще бъде сезирана Прокуратурата.

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)