Район Красно село представя проекти за благоустройство на обществените пространства (19 април 2010 г., 14:00 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

На 20.04.2010 г. от 11.00 ч. в сградата на район Красно село ще бъдат представени три проекта във връзка с разработването на „Програма за градско обновяване и благоустройство на обществените пространства на територията на район Красно село.

  • ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА НА ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД БУЛ. „ЦА� БОРИС ІІІ”;
  • РАЙОН КРАСНО СЕЛО – ИНТЕГРИРАНА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ;
  • КОНКУРС ЗА ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ: ЛОГОТИП И ВИЗУАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ НА РАЙОН КРАСНО СЕЛО;

Целта на представянето е създаване на условия за разрешаване на проблеми в областта на градското обновяване и благоустройство, прозрачна и ефективна комуникация между месните власти и обществеността в район „Красно село”.

Партньори в инициативата са УАСГ, Камара на архитектите в България, Архитектурно дизайнерска агенция и Сдружение „Трансформатори”.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

1.Представяне на проект за градско обновяване, благоустройство на обществените пространства и елементи на територията на район Красно село.

Изпълнението на проекта ще даде възможността за получаване на подходящо илюстрирана информация за съществуващото положение на обществените пространства, както и за техния потенциал.

Поставени цели:

Проучване на чуждестранния и българския опит в подходящо подбрани проекти и програми за анализ и оценка на териториите за интегрирано обновяване;

Изследване, анализ и оценка на обществените пространства на територията на район „Красно село”;

Синтезиране на резултатите и илюстриране в планове и схеми;

Развиване на цялостната урбанистична концепция за обновяване на градската среда;

Формулиране на приоритети, проекти и програми, подходящи за финансиране от фондовете на ЕС;

2.Представяне на проект за конкурс за визуална идентичност, логотип и визуална стратегия за публична комуникация на район Красно село.

Конкурсът е част от програмата за градско обновяване и има за цел да формира и утвърди индивидуален визуален образ на района и да определи съдържание на визуалната стратегия за публична комуникация на район „Красно село” за проекти, дейности и инициативи.

3.Представяне на идейни проекти (изложба) на студенти специалност „Урбанизъм” и специалност „Архитектура”.

Представянето на идейните проекти е инициатива за приобщаване на обществеността към дейността на района и създаване на условия за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местната власт.

Разработените проекти са в резултат на сътрудничеството на район Красно село и УАСГ, чието начало е поставено през месец юни 2009 г.

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)