Направо към съдържанието

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония влиза в сила от 1 февруари 2019 г.

От Уикиновини

1 февруари 2019 г.

Факт е първото двустранно рамково споразумение между ЕС и Япония, което укрепва цялостното партньорство и осигурява всеобхватна рамка за засилено политическо и секторно сътрудничество, както и съвместни действия по въпроси от общ интерес, включително такива, свързани с регионални и глобални предизвикателства.

На 1 февруари 2019 г. влиза в сила Споразумението за търговия между ЕС. Така предприятията и потребителите в Европа и Япония вече могат да се възползват от най-голямата отворена търговска зона в света.

Друго споразумение - Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и Япония, подписано през юли 2018 г. - също се прилага ограничено. То ще влезе в сила, след като бъде ратифицирано от всички държави-членки на ЕС.

Споразумението за икономическо партньорство премахва по-голямата част от митата от 1 милиард евро, които се плащат годишно от компании от ЕС, изнасящи за Япония. След като споразумението бъде изцяло изпълнено, Япония ще премахне митата върху 97% от стоките, внесени от ЕС. Споразумението премахва и редица дългогодишни нетарифни бариери, например чрез приемане на международни стандарти за автомобили. Ще се премахне бариерата пред ключови износители на храни и напитки в ЕС за 127 милиона японски потребители. Ще се увеличат възможностите за износ в редица други сектори. След като споразумението бъде изпълнено изцяло, се очаква годишният търговски обмен между ЕС и Япония може да се увеличи с около 36 милиарда евро.

Определени са амбициозни стандарти за устойчиво развитие, а текстът за първи път включва конкретен ангажимент към Парижкото споразумение за климата.

Многобройни предприятия от различен мащаб в български градове вече изнасят широка гама от стоки и услуги в Япония. [1] Япония е 18-ият търговски партньор на България извън ЕС по капитали на обмена. Стойността на българския износ за Япония по данни от графиките за страните от 2018 г. е 40 милиона евро. Данните от същия източник [2] сочат 105 милиона евро внос на стоки от Япония в България. 257 на брой са българските фирми, които изнасят за Япония. 83% от тях са малки и средни предприятия. Работните места на тези фирми и компании в България са общо 6 134. Общо за ЕС такива са 39 560 работни места.

Източници

  • EU-Japan trade agreement enters into force
  • Products: Dun and Bradstreet, 2018. The product examples are drawn from a sample of all EU companies exporting to Japan. The location represents place of production/shipment.
  • Companies: Statistics on international trade in goods by enterprise characteristics, Eurostat, 2015 (latest available year).
  • Jobs: European Commission, JRC estimates. Figures based on latest available data (2014).
  • Справка за споразумението
  1. EU-Japan - a boost for jobs and exports in Bulgaria
  2. Интерактивна карта