Стокхолмска програма: депутатите искат повече права за гражданите (26 ноември 2009 г., 17:00 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Текст[редактиране]

Държавите от ЕС трябва да си сътрудничат повече при приемането на лица, търсещи убежище, както и в борбата срещу дискриминацията, достъпът до правосъдие трябва да бъде подобрен, а правата на затворниците засилени: това са част от исканията на ЕП по отношение на правосъдието и вътрешните работи за следващите пет години (т.нар. Стокхолмска програма).

Европейският парламент изрази своите виждания по отношение на Стокхолмската програма, която определя приоритети на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи за следващите пет години. Резолюцията на ЕП по въпроса беше приета с 487 гласа "против", 122 "против" и 49 "въздържали се". Окончателната версия на Стокхолмската програма ще бъде приета от Европейския съвет на 10-11 декември.

Борба срещу дискриминацията и злоупотребите с деца

Депутатите смятат, че трябва да бъде създадена правна уредба, която да предоставя на жертвите на престъпления (по-специално жертви на тероризма, организираната престъпност, трафика на хора и насилието на полова основа), възможно най-голяма степен на защита, включително подходящо обезщетение. В този контекст етническите малцинства са силно уязвими, тъй като са изправени и пред риска да станат жертва на дискриминация и престъпления на расистка основа.

ЕП призовава за директива и всеобхватна европейска стратегия, насочена към изкореняване на насилието срещу жените и случаите на злоупотреби спрямо деца. В резолюцията се призовава също за законодателство по отношение на основаните на омраза престъпления.

По-нататък депутатите призовават държавите членки да гарантират свободата на движение на всички граждани на ЕС и техните семейства (включително за регистрираните съжителства и браковете), както и да избягват всякакъв вид дискриминация, включително на основа сексуална ориентация.

Тероризъм и организирана престъпност

Според депутатите задължението за защита на гражданите от тероризъм и организирана престъпност трябва да бъде подкрепено от ефективни инструменти, които да позволяват на европейските граждани да оспорват непропорционални или неясни правила в областта на сигурността, както и тяхното неуместно прилагане. Защитата и насърчаването на правата на жертвите на тероризма и предоставянето на парични обезщетения в тяхна полза трябва също да бъде приоритет.

Имиграция и убежище

Парламентът призовава за оценка на капацитета на държавите членки за приемане на търсещи убежище лица, както и за система за „задължителна и неотменима солидарност” между тях. Трябва да бъде установено и по-голямо сътрудничество с третите държави и особено съседите на ЕС.

Депутатите подчертават колко е важно да се даде на мигрантите достъп до правосъдие, жилища, образование и здравеопазване, като същевременно осъждат обратното връщане и колективните експулсирания към държави, в които не се зачитат правата на човека. Те искат същевременно Комисията да представи законодателно предложение за действия срещу злоупотребата с процедурите за предоставяне на убежище.

Права на затворниците

Според текста на резолюцията трябва да бъдат установени минимални стандарти за затворите и за условията на задържане, както и общ набор от права на затворниците в ЕС, включително подходящи правила за обезщетение на лица, които са били задържани или осъдени неправомерно. Трябва да бъде осигурено и финансиране от страна на ЕС за изграждане на нови места за задържане в държавите членки, в които затворите са пренаселени.

Защита на данните

Трябва да бъдат установени "по-ясни и строги граници" на обмена на информация между държавите членки и използването на общи регистри в ЕС. Според депутатите в противен случай изграждането на широкомащабни регистри в ЕС може да застраши личната неприкосновеност и регистрите могат да станат неефективни, докато рискът от изтичане на информация и корупция ще нарасне.

Европейски съд за престъпления в киберпространството

Депутатите подчертават, че през последните години значително е нараснал броят на престъпленията в киберпространството, поради което е необходимо да се разгледа възможността за учредяване на специализиран Европейски съд за престъпления в киберпространството.

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)