Трансфер на лични данни към САЩ: Парламентът постави своите условия (6 май 2010 г., 19:04 ч.)

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Всяко ново споразумение относно трансфера на банкови данни към САЩ трябва да избягва изпращането на масиви от данни, в очакване на момента, когато тези данни ще могат да бъдат извличани и обработвани на територията на ЕС, подчертаха депутатите в приета в сряда резолюция. Относно данните от досиетата на въздушните пътници (PNR), ЕП ще отложи гласуването на съществуващите споразумения със САЩ и Австралия в замяна на тяхното предоговаряне на основата на нови принципи.

Европейските депутати приеха на 5 май в Брюксел две резолюции, които разглеждат ключови въпроси относно трансфера на лични данни. Първата от тях е относно започването на преговори за сключване на споразумение ЕС-САЩ за даване на достъп на Министерството на финансите на САЩ до финансови данни с цел борба с тероризма, а втората - за започването на преговори за споразумения със САЩ, Австралия и Канада относно данните, съдържащи се в досиетата на пътниците (PNR), използвани отново за целите на антитероризма.

SWIFT

Относно трансфера на банкови данни, Парламентът смята, че изпращането на масиви от данни е "отклонение" от принципите на законодателството и практиката на ЕС, и призовава Комисията и Съвета да решат този проблем по време на преговорите. Освен това, новото споразумение трябва да включва "строги мерки за прилагане и контрол, за които да следи подходящ орган, определен от ЕС", по отношение на извличането и използването от САЩ на всички данни, които им се изпращат съгласно споразумението. Максималният срок на съхранение на данните не трябва да надвишава пет години, като те не трябва да бъдат предоставяни на трети страни.

Новото споразумение трябва да има ограничен срок на действие и да предвижда механизъм за извличане на данните на европейските граждани на територията на ЕС. Според депутатите, най-сигурният начин за извличане на данните е това "да се извършва на територията на ЕС в обекти на ЕС или в съвместни обекти на ЕС и САЩ". В средносрочен план трябва да се предоставят правомощия на съдебен орган на ЕС да контролира извличането на данни. Междувременно трябва да се гарантира, че "избрани служители от ЕС" ще вземат участие заедно със служителите на SWIFT в надзора на процеса на извличане на данни в САЩ.

Принципът на реципрочност изисква американските власти да предоставят достъп на ЕС и на държавите членки до финансовите данни, които се съхраняват в САЩ, предупреждават депутатите.

Членовете на ЕП изискват същевременно цялата информация и документи да бъдат предоставяни за разискване на Европейския парламент. Те искат да знаят също така дали споразумението предвижда същите права за защита и обезщетение на европейските и американските граждани, в случай на злоупотреба при използването на данните, тъй като американският Закон за защита на правото на личен живот (U. S. Privacy Act) гарантира правата единствено на гражданите и на постоянно пребиваващите в САЩ.

Данни, съдържащи се в досиетата на пътниците (PNR): ЕП отлага гласуването

Парламентът трябва също да приеме или да отхвърли споразумението относно трансфера на лични данни от досиетата на пътници към САЩ и Австралия. В приетата на 5 май резолюция депутатите предлагат гласуването по въпроса да бъде отложено.

Според приетия текст, членовете на ЕП искат да проучат "възможностите за система на използване на PNR, която да е в съответствие с правото на ЕС и да отговаря на загрижеността, изразена от Парламента в негови предходни резолюции относно PNR" (по отношение на защитата на данните, пропорционалността и възможността за съдебен иск).

Резолюцията призовава Комисията да представи, не по-късно от средата на юли 2010 г. , предложение за "единен модел" по отношение на използването на PNR данни и проект за мандат за преговори с трети държави. Този "единен модел" трябва да гарантира, че PNR данните могат да бъдат използвани "само за целите на правоприлагането и сигурността в случаи на организирана и транснационална престъпност или тероризъм", че няма да бъдат използвани за профилиране, нито ще бъдат предоставяни на трети страни.

В заключение депутатите подчертават, че "при никакви обстоятелства" PNR данните не могат да бъдат използвани за вземане на решение за недопускане на борда на самолет, както и че решение за разследване или наказателно преследване "не може да бъде взето единствено въз основа на резултатите от подобно автоматично търсене в бази данни".

Източници[редактиране]

Новината в Спешно.Инфо (лицензирана в Уикиновини под CC-BY, версия 3.0 или по-късна)