Направо към съдържанието

CERN планира строеж на още по-голям ускорител (15 януари 2019 г.)

От Уикиновини

15 януари 2019 г.
Публикувани са плановете на CERN за строителство на адронен ускорител, който ще наследи LHC.

Новият ускорител засега носи условното име Future Circular Colider (FCC). По проект дължината на обиколката му ще бъде 100 км (срещу 27 за LHC), и ще бъде построен в непосредствена близост до него. (Определен участък от FCC ще минава точно под LHC.) Очаква се той да може да постига почти 10 пъти по-високи енергии. Стойността на проекта се очаква да е около 20 милиарда британски паунда.

Засега плановете за ускорителя са само концептуален дизайн. Те ще бъдат разгледани от международно жури от физици - специалисти по елементарни частици. Заедно с други проекти, те ще бъдат използвани при създаването на нова европейска стратегия за изследвания в областта на физиката на елементарните частици, която трябва да бъде публикувана през 2020 г.

За разлика от LHC, който беше построен с основната цел да открие бозона на Хигс, FCC няма строго дефинирана цел. Към момента т.нар. Стандартен модел на елементарните частици е изчерпан - всички описани от него частици са открити. Астрономически наблюдения обаче показват, че във Вселената има типове взаимодействия, които този модел не обяснява. Той също така не може да свърже двете основни теории, на които е съградена съвременната физика - общата относителност и квантовата механика. Най-сетне, той не може да обясни гравитацията. Предполага се, че по-нататъшно изучаване на света на елементарните частици може да доведе до открития, които ще помогнат да запълним тези „бели петна“ в познанията ни. Засега обаче нямаме точна теоретична основа, на базата на която да предположим какво и къде следва да търсим.

Съществуват съмнения дали толкова голям разход е оправдан. Директорът на CERN за ускорители и технология Фредерик Бордри отговаря, че сумата ще бъде разпределена между много участници за много години, а ползата от тези проучвания може да бъде по-голяма, отколкото имаме как да предположим. „Когато ме питат за ползата от откриването на бозона на Хигс, аз отговарям - развитието на бозониката. А когато ме питат какво е бозоника, отговарям че не знам... Но и Томпсън, когато е откривал електрона през 1897 г., не е знаел какво е електроника. Представете си днес света без нея.“

Източници