Разрешения

Направо към навигацията Направо към търсенето

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

РазрешениеПрава
Основни права (basic)
 • Автоматично влизане с външна потребителска сметка (autocreateaccount)
 • Автоматично отбелязване на редакции като патрулирани (autopatrol)
 • Изключение от ограничение на заявките по IP-адрес (autoconfirmed)
 • Изчистване на складираното съдържание на страницата (purge)
 • Малките промени по дискусионните страници не предизвикват известието за ново съобщение (nominornewtalk)
 • Показване на отбелязаните като патрулирани последни промени (patrolmarks)
 • Преглед на дневника на злоупотребите (abusefilter-log)
 • Преглед на подробните записи в дневника на злоупотребите (abusefilter-log-detail)
 • Преглед на филтрите срещу злоупотреби (abusefilter-view)
 • Преглеждане на списъка с ненаблюдаваните страници (unwatchedpages)
 • Пренебрегване автоматичните блокирания на изходните възли на Tor (torunblocked)
 • Пренебрегване на блокирания по IP, автоматични блокирания и блокирани IP-диапазони (ipblock-exempt)
 • Пренебрегване на глобалните блокирания (globalblock-exempt)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за автоматично одобрени потребители“ (editsemiprotected)
 • Употреба на API за писане (writeapi)
 • Четене на страници (read)
Голям обем на редактиране (highvolume)
 • Използване на крайните предели в API заявките (apihighlimits)
 • Изпращане на съобщение едновременно до много потребители (massmessage)
 • Отбелязване на върнатите редакции като редакции на ботове (markbotedits)
 • Пренебрегване на всякакви ограничения (noratelimit)
 • Третиране като автоматизиран процес (bot)
Import revisions (import)
 • Внасяне на страници от други уикита (import)
 • Внасяне на страници от качен файл (importupload)
Редактиране на съществуващи страници (editpage)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Променяне на условията за Обектите (етикети, описания, псевдоними) (item-term)
 • Променяне на условията за Свойствата (етикети, описания, псевдоними) (property-term)
 • Редактиране на модела на съдържанието на страница (editcontentmodel)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Сливане на Обекти (item-merge)
 • Създаване на пренасочвания на Обекти (item-redirect)
Редактиране на защитени страници (editprotected)
 • Bypass the spam block list (sboverride)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Преместване на страници със стабилни версии (movestable)
 • Редактиране на защитени шаблони (templateeditor)
 • Редактиране на модела на съдържанието на страница (editcontentmodel)
 • Редактиране на ограничени страници (extendedconfirmed)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Редактиране на страници защитени като „Позволено само за автопатрулирани потребители“ (editextendedsemiprotected)
 • Редактиране на страници защитени като „Позволено само за редактори“ (editeditorprotected)
 • Редактиране на страници с потенциални правни последици (edit-legal)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за автопатрулирани потребители“ (editautopatrolprotected)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за авторецензенти“ (editautoreviewprotected)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за администратори“ (editprotected)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само на доверени потребители“ (edittrustedprotected)
Редактиране на собствения CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на модела на съдържанието на страница (editcontentmodel)
 • Редактиране на собствените потребителски CSS файлове (editmyusercss)
 • Редактиране на собствените потребителски JSON файлове (editmyuserjson)
 • Редактиране на собствените потребителски JavaScript файлове (editmyuserjs)
 • Редактиране на страници (edit)
Редактиране на вашите потребителски предпочитания и JSON-конфигурацията (editmyoptions)
 • Редактиране на собствените настройки (editmyoptions)
 • Редактиране на собствените потребителски JSON файлове (editmyuserjson)
Редактиране на именното пространство „МедияУики“ и глобалния/потребителския JSON (editinterface)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на JSON за цялото уики (editsitejson)
 • Редактиране на JSON файловете на други потребители (edituserjson)
 • Редактиране на модела на съдържанието на страница (editcontentmodel)
 • Редактиране на потребителския интерфейс (editinterface)
 • Редактиране на страници (edit)
Редактиране на глобалните и потребителските CSS/JS (editsiteconfig)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на CSS за цялото уики (editsitecss)
 • Редактиране на CSS файловете на други потребители (editusercss)
 • Редактиране на JSON за цялото уики (editsitejson)
 • Редактиране на JSON файловете на други потребители (edituserjson)
 • Редактиране на JavaScript за цялото уики (editsitejs)
 • Редактиране на JavaScript файловете на други потребители (edituserjs)
 • Редактиране на модела на съдържанието на страница (editcontentmodel)
 • Редактиране на потребителския интерфейс (editinterface)
 • Редактиране на страници (edit)
Създаване, редактиране и преместване на страници (createeditmovepage)
 • Без създаване на пренасочване от старото име при преместване на страница (suppressredirect)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Изтриване на пренасочвания с единична ревизия (delete-redirect)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Преместване на категорийни страници (move-categorypages)
 • Преместване на основни потребителски страници (move-rootuserpages)
 • Преместване на страници (move)
 • Преместване на страници и техните подстраници (move-subpages)
 • Редактиране на модела на съдържанието на страница (editcontentmodel)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Създаване на Свойства (property-create)
 • Създаване на дискусионни страници (createtalk)
 • Създаване на страници (които не са беседи) (createpage)
Качване на нови файлове (uploadfile)
 • Качване на файлове (upload)
 • Препокриване на съществуващ файл, качен от същия потребител (reupload-own)
Качване, замяна и преместване на файлове (uploadeditmovefile)
 • Без създаване на пренасочване от старото име при преместване на страница (suppressredirect)
 • Зануляване на неработещи или прекодирани видеа, така че отново да бъдат добавени към работната опашка (transcode-reset)
 • Качване на файл от URL адрес (upload_by_url)
 • Качване на файлове (upload)
 • Преместване на файлове (movefile)
 • Препокриване на едноименните файлове от общото мултимедийно хранилище с локални (reupload-shared)
 • Препокриване на съществуващ файл (reupload)
 • Препокриване на съществуващ файл, качен от същия потребител (reupload-own)
Патрулиране промени на страници (patrol)
 • Отбелязване на редакциите като патрулирани (patrol)
Връщане на промени по страници (rollback)
 • Бърза отмяна на промените, направени от последния потребител, редактирал дадена страница (rollback)
Блокиране и отблокиране на потребители (blockusers)
 • Блокиране на потребители да изпращат писма по е-поща (blockemail)
 • Спиране на достъпа до редактиране (block)
Преглед на изтритите файлове и страници (viewdeleted)
 • Преглед на изтрития текст и промените между изтритите версии (deletedtext)
 • Преглеждане на записи от изтрити редакционни истории без асоциирания към тях текст (deletedhistory)
 • Търсене на изтрити страници (browsearchive)
Преглед на ограничените записки в дневника (viewrestrictedlogs)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • Преглед на дневника за спам от черния списък (spamblacklistlog)
 • Преглед на записите в дневника на означените като скрити филтри срещу злоупотреби (abusefilter-log-private)
 • Преглед на означените като скрити филтри срещу злоупотреби (abusefilter-view-private)
 • Преглед на скритите записи от дневника на злоупотребите (abusefilter-hidden-log)
 • Преглеждане на скритите дневници (suppressionlog)
Изтриване на страници, редакции и записи в дневника (delete)
 • Възстановяване на страници (undelete)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Изтриване и възстановяване на отделни версии на страниците (deleterevision)
 • Изтриване и възстановяване на отделни записи в дневника (deletelogentry)
 • Изтриване на страници (delete)
 • Изтриване на страници с големи редакционни истории (bigdelete)
 • Масово изтриване на страници (nuke)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Преглед на изтрития текст и промените между изтритите версии (deletedtext)
 • Преглеждане на записи от изтрити редакционни истории без асоциирания към тях текст (deletedhistory)
 • Редактиране на модела на съдържанието на страница (editcontentmodel)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Търсене на изтрити страници (browsearchive)
Скриване на потребители и прикриване на редакции (oversight)
 • Преглед, скриване и възстановяване на отделни версии на страници от който и да е потребител (suppressrevision)
 • Преглеждане на версии, скрити от който и да е потребител (viewsuppressed)
 • Скриване на записи от дневника на злоупотребите (abusefilter-hide-log)
Защита и премахване на защита на страници (protect)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Променяне на настройките за защита и редактиране на каскадно-защитените страници (protect)
 • Редактиране на модела на съдържанието на страница (editcontentmodel)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за администратори“ (editprotected)
Преглед на списъка ви за наблюдение (viewmywatchlist)
 • Преглеждане на собствения списък за наблюдение (viewmywatchlist)
Редактиране на списъка ви за наблюдение (editmywatchlist)
 • Редактиране на собствения списък за наблюдение (забележете, че някои действия все пак ще добавят страници, дори и без текущото право). (editmywatchlist)
Изпращане на имейл до други потребители (sendemail)
 • Изпращане на е-писма до другите потребители (sendemail)
Създаване на сметки (createaccount)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Пренебрегване на проверките за подобни имена (override-antispoof)
 • Създаване на нови потребителски сметки (createaccount)
Достъп до лична информация (privateinfo)
 • Преглеждане на собствените лични данни (например: адрес на електронната поща, истинско име) (viewmyprivateinfo)
Сливане на редакционни истории (mergehistory)
 • Сливане на редакционни истории на страници (mergehistory)
Достъп до данните на проверяващ (checkuser)
 • Преглеждане на дневника с проверки на потребители (checkuser-log)
 • Проверяване на потребителски IP адреси и друга информация (checkuser)
Create short URLs (shortenurls)
 • Създаване на кратки URL адреси (urlshortener-create-url)
Глобално блокиране или отблокиране на IP адрес (globalblock)
 • Създаване и премахване на глобални блокирания (globalblock)
Управление на глобални потребителски сметки (setglobalaccountstatus)
 • Заключване или отключване на глобална сметка (centralauth-lock)
 • Скриване на глобална сметка (centralauth-suppress)
Изрично създаване на локална потребителска сметка към глобална потребителска сметка (createlocalaccount)
 • Изрично създаване на локална потребителска сметка към глобална потребителска сметка (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Предлагане на нови клиенти на OAuth (mwoauthproposeconsumer)
 • Промяна на клиенти на OAuth (mwoauthupdateownconsumer)
 • Управление на разрешения за OAuth (mwoauthmanagemygrants)
Достъп до данните за двукомпонентно удостоверяване (OATH) за себе си и други (oath)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Искане и проверка на данни за OATH за себе си и други (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

РазрешениеПрава
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.