Направо към съдържанието

БАН: Реформи на Института по Социология

От Уикиновини

Със становище на Научния съвет на Института по социология от 14 януари 2010 г., подкрепено с 12 гласа при състав на съвета от 16 членове и по предложение на УС на БАН от 15.01.2010 г. за преструктуриране на институтите за обществени науки, институтът по социология към БАН е възможно да бъде преструктуриран, като бъде разклонен на три нови института:

  1. Институт за икономически и социални изследвания,
  2. Институт за демографски и психологически изследвания,
  3. Институт за изследване на обществата, ценностите и знанието
  4. Институтът за държавата и правото ще бъде запазен, такъв, какъвто е съществувал, преди да бъде направено предложението.

"Социологията е наука с официално признати повече от 50 социологически дисциплини" [1].

Социолозите в България и социолозите - научни работници към БАН са добри професионалисти, така както и всички други научни работници към другите звена на БАН.

Проблемът с реформите на Института по социология към БАН има и финансови измерения. Дали реформите ще бъдат заплащани от държавния бюджет или от корпорации, частни фирми и Световна банка на този етап не е напълно решено, въпреки че министерството на финансите твърди, че няма перо за заплащане на науката в България. Дали ако не са субсидирани от държавния бюджет а от частни интереси българските учени ще останат независими или ще трябва да обслужват дребни, частни интереси?

Дали има достатъчно специалисти и професионалисти, които да позволят такова разрастване на Института по Социология към БАН? Човешки ресурси за такава реформа вероятно има. Но тази реформа дали не би стеснила възможностите за финансова подкрепа на останалите звена към БАН?

Създадена е петиция срещу реформите на Института по социология към БАН: "В защита на Института по социология на БАН!".

Източници