Възпитаване на млади еколози в Трявна: 14.10.2018 − 20.10.2018

От Уикиновини

21 ноември 2018 г.

Възпитаване на млади еколози - Bringing up new eco-scientists (BEECOS) е съвместен проект за стратегическо партньорство с екологична насоченост по програмата Еразъм+ на пет европейски училища - партньори:

Проектът е одобрен и финансиран от Европейската комисия на Европейския съюз с договор, сключен с национална агенция Център за развитие на човешките ресурси, София, и е с продължителност две години.

До началото на учебната 2018/2019 г. са проведени други две мобилности с ученици: във Франция и в Гърция. Предстоящо е посещение в Италия през месец февруари 2019 г. Планираните срещи на преподавателите са през ноември 2017 и през месец май 2019 г. в Испания.

Проектът е одобрен по ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в училищното образование. Участията в тази ключова дейност са насочени към:

  • Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование;
  • Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители;
  • Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици;
  • Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование;
  • Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво, посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране и др.[1]

Име на проекта: Bringing up new eco-scientists / Възпитаване на млади еколози

Анкроним на проекта: BEECOS

Програма: Еразъм+

Ключова дейност: КА2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност: КА219 - Стратегически партньорства само между училища

Начало на проекта: 01. 09. 2017 г.

Край на проекта: 31. 08. 2019 г.

Продължителност: 24 месеца

Основна цел на проекта: Обмен на практики

Средно училище „Петко Рачев Славейков“ стана домакин на срещата в в Трявна 14.10.2018 до 20.10.2018 г.[2]

Общо 23 ученици и 10 учители от училищата партньори пристигнаха в Трявна. Тази е третата среща от предвидените четири по проекта за мобилност на групите от ученици и учители. Седемнадесет възпитаници на тревненската гимназия и техните семейства бяха гостоприемни домакини на децата от Франция, Италия, Испания и Гърция. Програма на дейностите включваше разнообразни занимания с екологична насоченост: - презентации и лекции от учители; от преподаватели от Пловдивски университет, демонстрации на инсталации „Кинетична енергия“, четири уъркшопа, посещение на ветрогенераторен парк Ветроком, на частна ферма за производство на млечни продукти и биогаз, на етнографския музей на открито „Етър“, в Царевец, посещения и практики в местните музеи, среща с кмета на града г-н Дончо Захариев[3], много игри и заключително весело парти, на което всички ученици се изявиха като представиха творчески изпълнения. Някои моменти от множеството съвместни дейности по проекта са отразени със снимки на страниците на проекта и в блога на училището.

Всеки екип представя изработен енергиен паспорт на сградата на училището си по общоприета методика. За изчисленията на българските ученици се получи интересен резултат: сградата на училището е от енергиен клас А. Това означава, че разходите за отопление и за електричество са ефективни в много голяма степен и не се пилее излишно енергия. От страна на българските участници по проекта е планирано създаване на видеоклип[4] за правилното разделно събиране на отпадъците.

Мобилността в Трявна приключва с издаване на сертификати за участие и последващо изпращане на международните сертификати от Агенцията към Центъра за развитие на човешките ресурси. Учителите и учениците придобиват европейски паспорти за участието си в тази мобилност по проекта.

Източници

  1. Сайт на Агенцията за развитие на човешките ресурси
  2. Прекрасни споделени мигове, много и разнообразни учебни дейности, топло и успешно домакинство...
  3. Към новина на Община Трявна
  4. URL:youtu-dot-be/QYxQuAYEDn0 - Видеоклип за рециклирането