Направо към съдържанието

Език многострадален на нашите деди - реформи на българския език?

От Уикиновини

Българисти от Института по български език към БАН и преподаватели от пловдивския университет ПУ "Паисий Хилендарски" ще организират конференция за евентуална бъдеща реформа на българския език през ноември 2010 г. На тази конференция ще бъдат поканени за участие и всички висши учебни заведения в България.

Като подготовка за конференцията през 2010 на 4 декември 2009 в ПУ "Паисий Хилендарски" започна провеждането на кръгла маса и широка обществена дискусия за промените в българския книжовен и писмовен език. Целта на този форум є да бъдат поставени някои основни въпроси за правописа и граматиката на българския език, които ще бъдат подложени на обсъждане на конференцията в София през следващата година.

Езикът, писмен или говорим е мерило за културата и устойчивостта на етническите групи, които го използват. Езикът е и огледало на душевността на една нация. Днес българският в социално-обществените пространства е в повечето случаи измъчен, изпосталял, загубил своята жизненост, сила, богатство и нюансираност. От 20 години, или така наречените демократичните промени, нашият език е освен това обругаван и обезобразяван по всевъзможни начини, включително и от журналисти в различни медии, които предпочитат да използват ниския уличен и булеварден регистър на езика.

Бе предложeн дори проект българският да не бъде официален език, да е застъпен по-малко в учебните часове на задължителното до 8 клас образование, при това за сметка на часове по християнска религия и катехизис, или за сметка на английския език, за който нямало свободни часове в учебните програми.

Мнозина сред младежите захвърлят българския език като непотребна коруба и предпочитат да усъвършенстват, други западни езици, главно английския. Има и литературно надарена гимназистка, която предпочете да напише роман на английска, вместо да се мъчи да дигне българския език от калната локва и да се бори за каузата за възвръщането на неговото достойнство!

В последните дни се научаваме, че било по-лесно да реформираме българския език вместо да се преборим с неграмотността на учащите се или на управляващите ни политици!? Сред предлаганите промени в българския език, за да бъдат улеснени последните, са буквата ъ” да замести буквата “а” в края на думите, и да бъдат опростени слятото и полуслятото писане.

Освен показ на лингвистична ерудиция и лингвистична логика е възможно проф. Иван Куцаров да е поискал да се пошегува с някои нелепи предложения за реформи в българския език. Все пак е добре известно, че хората на науката имат чувство за хумор и при възможност го проявяват.

Още по темата:

  • Какво значи в края на краиштата некъв си правопис?, в. Сега[1]
  • Европейски държавни практики в езиковата област, в Култура бр.24, 4 юни 2004.[2]
  • Някои предложения за транслитерация Димитър Скордев [3]

Няма пълен член в ж. и ср. род Защо иронично се коментира, че на женски и среден род не им се полагал пълен член? Ами няма такъв в ж.р. нито в ср.р.

Източници

  • Как да се промени правилото за пълния член, след като толкова много пречи? Разговор с Владко Мурдаров, езиковед към Института по български език към БАН, в. Новинар, 05.12.2009 [4]
  • Пълен член за всичко в мъжки род, в. Монитор, 02.12.2009 [5]
  • Законът за езика вън от нафталина, Академика, 10.08.2009 [6]
  • Споко! Никой няма да ни пипа книжовния български, Днес, 27.04.2009 [7]
  • Език свещен... Из статия във вестник “Труд” от 03.03.2004 г. [8]
  • Необходим е закон за българския език, Разговор с проф. Стефан Брезински, Литературен форум, 7.05.002 [9]