Направо към съдържанието

Замърсяването на околната среда е пагубно за хората

От Уикиновини

26 август 2019

Съвременни проучвания показват, че замърсяването на въздуха и водите е пагубно за хората.

Анализирайки здравната информация за милиони пациенти на САЩ и Дания учени от университета на Чикаго установяват, че мръсния въздух освен, че съкращава живота, предизвиква по-често биполярно разстройство и депресия. Мръсният въздух в детска възраст предизвиква два пъти повече случая на шизофрения, както и повече личностни разстройства и депресия. Световната здравна организация посочва, че от мръсен въздух умират 7 милиона души годишно - по 13 на минута. Това е повече от смъртните случаи предизвикани от войни, убийства, туберкулоза, ХИВ, СПИН и малария, взети заедно. Мръстият въздут съкращава очакваната продължителност на живота на родените сега деца с 20 месеца.

Изследвания на Световната банка показват, че в райони със силно замърсени води се унищожава една трета от потенциалния икономически растеж, влошава здравното състояние, намалява производството на храна и ускорява бедността в тези региони. Увеличените нива на азот във водата нарушат растежа и психическото развитие при децата и намаляват бъдещите доходи на възрастните с до 2% спрямо живеещите в чиста околна среда.

Над 90% от произведените през последните 70 години 8,3 млрд. тона пластмаса не е рециклирана. Зарегистрирана е микропластмаса в 80% от световните източници на питейна вода, чешмяната вода и бутилираната вода.

Индийска централа за отпадни води в голям фармацевичен регион е регистрирала концентрация на антибиотици близо 1000 пъти над нормата.

От 700 000 тона пластмасови отпадъци годишно, които генерира Гърция, 11 500 тона попадат в нейните морета и близо 70 процента от тях се връщат отново на бреговата линия, която е една от най-дългите в света. Регистрирани са случаи когато пороите свличат в морето незаконни сметища.

Изследване на Световната банка показва, че биологичната консумация на кислород надвишава прага от 8 милиграма на литър довеждащо до драстично влошаване на детското здраве. Растежът на БВП спада с 0,83%, т. е. с една трета от средния световен ръст на икономиката от 2,33%.

Азотът използван широко в агрокултурите намалява нивата на кислорода във водите и създава мъртви зони, а във въздуха образува азотен оксид, който е парников газ. Нитратите водят до забавен растеж и развитие на мозъка при децата. Килограм азотен тор на един хектар площ увеличава добива с 5%, но забавя растежа при децата с 19%, като очакваният размер на бъдещите им финансови доходи спада с 2%.

Според изследването всяка година замърсяването на водата унищожава храна, която може да изхрани 170 милиона души.

Източници

В Уикипедия? има статия: