Направо към съдържанието

На 22 август 2019 г. приключва изпращането на отзиви по 5 от проектите на МОН

От Уикиновини

21 август 2019 г.

Внимание: Не става въпрос за проектна дейност на МОН! Мястото за програмите и проектите на МОН е другаде.

През месец юли в раздела за проекти на документи на МОН бяха публикувани предложенията за документи на МОН, които ще бъдат трансформирани в разпоредби за предстоящата 2019/2020 учебна година. Те са в подраздел „Проекти на Заповеди за осигуряване на учебната 2019 – 2020 година“.

Публикуват се с очакването бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани към оповестените в раздела получатели. След това се извършва окончателното им утвърждаване от министерството, с подпис на министъра на образованието и науката. Срокът за тези предложения изтича месец след публикуването им и за заповедите, обслужващи учебната 2019/2020 г., приемането им приключва на 22 август 2019 г.[1]

Предстоящите национални външни оценявания в четвърти клас се планират за датите 27 май 2020 г. – по български език и литература, и 29 май 2020 г. – по математика.

Тъй като това е първата учебна година за учениците в четвърти клас, които започнаха обучението си по новия закон за за предучилищното и училищното образование, останалите изпити за НВО в четвърти клас, които се провеждаха до сега по предметите човекът и обществото и човекът и природата, отпадат.

Матурите в дванайсети клас са заложени за 20 май 2020 г. – по БЕЛ и 22 май 2020 г. – за втори ДЗИ.

Тези дати ще бъдат неучебни дни, както и 9 юни 2020 г., когато е НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас и 11 юни 2020 г., когато са датите за НВО по математика в края на VII и на Х клас. За десетокласниците това е първата учебна година с програмите по новия Закон, така че изпитите за НВО при тях ще се проведат за първи път.

Проектът предвижда националното външно оценяване по дигитални компетентности да се проведе през дните от 15 до 19 юни 2020 г. по график.

И през тази учебна година се запазва промяната от миналата за НВО по чужд език в седми клас, което е по желание на ученика. По желание ще бъде и НВО по чужд език в десети клас. Датата за двата изпита е заложена в проекта за 17 юни 2020 г.

Проектът на заповедта за НВО съдържа и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите в съответните класове; както и сроковете за кандидатстване след седми клас.

Връзки

Източници

  1. Раздел „Проекти на документи“ в сайта на МОН