Направо към съдържанието

Няма пряка връзка между черните дупки и тъмната материя във Вселената

От Уикиновини

22 януари 2011 г.

Добре е известно, че в центъра на всяка голяма галактика е разположена черна дупка. В същото време най-масивните галактики са оградени от крупни ореоли тъмна материя. По тази причина се предполагаше, че тъмната материя играе ключова роля като подхранващ материал за черните дупки. Изследователи от Института Макс Планк, Университетската обсерватория в Мюнхен и Тексаския университет в Остин, са доказали, че такава пряка връзка не съществува, а растежът на черните дупки се определя от процесите на формиране на галактическото ядро.

Галактиките предствляват струпвания на милиарди звезди, междузвезден газ и прах. По-голямата част от тези състъвляващи могат да се наблюдават от Земята в различен диапазон на електромагнитните вълни: от радио- и инфрачервения диапазон за по-хладните обекти до ултравиолетовото и рентгеновото при по-горещите. Обаче има два вида обекти, не излъчващи електромагнитни вълни и проявяващи се единствено чрез гравитационното взаимодействие с наблюдаваните космически обекти.

Към първият вид обекти се отнася ореола от тъмна материя около галактиките. Тъмната материя не може да се наблюдава непосредствено, независимо че превъзхожда многократно видимата материя и се наблюдава единствено по гравитационното въздействие върху движението на звездите и междузвездния газ. Природата на тъмната материя все още не е известна на съвременната наука, но се предполага, че е съставена от екзотични частици, отличаващи се от всички известни до този момент на науката частици, изграждащи вселената.

Друга съставна компонента във Вселената са свръхмасивните черни дупки в центровете на галактиките, образуващи тяхното ядро. Черната дупка в ядрото на нашата галактика - Млечния път, притежава маса, която е милиони пъти по голяма от Слънцето. Масата на черните дупки се определя по треакторията на движение на космическите обекти около тях.

През 2002 г. възниква идеята, за пряка връзка между количеството маса в черните дупки и скоростта на въртене на галактическия диск, чиято маса основно е невидимата тъмна материя въртяща се около него. От това предположение следва, че екзотичната материя по някакъв начин влияе на процесите формиращи черната дупка. До този момент се знаеше, че масата на черната дупка добре корелира с яркостта и масата на галактическото ядро. Големината на галактиката е право пропорционална на големината на нейното ядро, затова остава неразбираемо, коя от двете корелации е определяща от гледна точка на динамиката на растежа на черната дупка.

За да се провери корелацията между масата на черната дупка и масата на ореола тъмна материя, изследователите провели ред високоточни спектрални измервания на голямо количество галактични дискове и техните ядра. Тази увеличена точност на спектралните измервания в сравнение с предходните позволило да се направи извод, че такава корелация не съществува.

Източници