Пети фестивал българското образование в НДК

От Уикиновини

24 април 2010 г.
В НДК се провежда форум за настоящите постижения на училища, педагози и организации и за проблемите, които предстоят да бъдат разрешени за да е възможно младежите да са компетентни, да имат избор и да са достойни граждани на България, Европа и света.

Бяха проведени ателиета и дискусии за проблемите пред които са изправени учители, различните административни единици – училищата и техните ръководители – директорите. Педагозите трябва да проявяват лична инициатива и иноваторство. Министерството на образованието трябва да чува пулса на времето, а не да спуска наредби и решения с мнение без обратна връзка в смисъл на: "правете каквото ви кажем".

Щандовете на първия и втория етаж представяха спецификата на училища и гимназии в столицата. Учениците разказваха увлекателно и с гордост за своето училище, различните форми на обучение и наградите с които са удостоени техните съученици на олимпиади и различни състезания.

Ученици от няколко училища споделиха, че инсталирането на камери в учебните зали не ги смущава, а напротив, им помага за поддържане на дисциплината, за наваксването на учебния материал, когато им се налага да отсъстват и за припомняне на уроците при домашни условия.

Тревожен е фактът, че френският език – език водещ в европейската общност се изучава в много малко гимназии а желаещите да изучават този език намаляват с всяка година.

Посолството на Румъния и гимназията Михай Еминеску представиха гимназиите с разширено изучаване на български и румънски език в двете столици и споделиха положителните резултати от обмяната на опит.

В епохата на новите технологии учене затворено между кориците и страниците на учебниците е отдавна остаряла форма на обучение и създава поколение на чалгата, дискотеките и консуматори без ценности. Отдихът на юношите трябва да се съчетава с различни форми на извън класова учебна дейност: зелени училища, култура, наука и традициите на българския фолклор.

Ученици разказаха за своята журналистическа дейност и своя училищен вестник. Георги Лозанов и Слави Трифонов посъветваха и пожелаха на своите бъдещи колеги да бъдат диалогични и да отстояват себе си.

На изложението участваха и културните институти на Великобритания, Германия, Испания. Гъоте институт и институтът Сервантес имаха свои щандове. Културният институт на Великобритания участва с две Научни кафенета на тема: "Промени в климата или за връзките, границите и дозата" и "Кастинг за финалисти на лаборатория за слава Fаmelab 2010".

Още по темата

Източници