Почти двеста страни се споразумяха да създадат фонд кредит за финансиране на изменението на програми

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето

Участниците в Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Канкун, Мексико одобри проект на споразумение за ограничаване на въглеродните емисии. В окончателния вариант прави само Боливия, чиято делегация е настоял за по-строги изисквания за държавите за намаляване на емисиите. Страни са се развили договор, който се състои от две части. Едно споразумение се отнася за дългосрочно сътрудничество (LCA) и друг - за сега съществуват по силата на Протокола от Киото.

Както отбелязва lokument RBC на LCA - прототип на бъдещото споразумение след Киото - това е цял пакет от документи, свързани с помощта за развиващите се страни, мерки за намаляване на емисиите, механизми за "климат" механизъм за финансиране на опазването на горите REDD, проблемите на мониторинг и докладване. Според проекта на споразумението, на така наречения фонд на чист (зелен), се очаква изменението да нарасне до 200 милиарда щатски долара годишно. Тази мярка ще влезе в сила през 2020 година. Фондът е създаден с цел да подпомогнат развиващите се страни в разработването на технологии за намаляване на емисиите на въглероден двуокис в атмосферата. Първоначално размерът му ще бъде 100 милиарда долара.