Направо към съдържанието

Срещата на върха в Копенхаген за промените в климата и глобалното затопляне - провал или успех?

От Уикиновини

Очаквахме много повече, но приетата декларация на конференцията в Копенхаген е все пак съществен етап по пътя на решаването на съществуващите днес тежки глобални проблеми" - Бан Ки-мун, генерален секретар на ООН.

От 7 до 21 декември в Копенхаген б проведена срещата на върха посветена на климатичните промени и глобалното затопляне, на която присъстваха 192 държавни глави. В първия ден на конференцията 56 водещи световни всекидневника публикуваха обща статия-призив под заглавие “Нашето поколение пред съда на историята”, преведена на 20 езика, сред които китайски, руски и арабски.

В следствие на човешката активност и индустриализацията на най-развитите общества, човечеството е изправено пред избор дали да намери изход или да стане жертва на глобална катастрофа. Топят се ледниковите шапки на северния и южния полюс. Суша и наводнения заплашват най-бедните страни. Човечеството е заплашено от продоволствена криза и недостиг на питейна вода, която ще е по-страшна от петролната криза. Застрашени са от изчезване редица биологични видове на земната и морска фауна. Ресурсите от петрол ще бъдат изчерпани до 50 години. Все още е възможно глобалната катастрофа да бъде избегната.

Много медии окачествиха срещата на върха в Копенхаген като последен шанс да бъде спасена планетата от климатичното затопляне. Но конференцията имаш подчертано политически характер, тъй като сред цяла кохорта политици, които нямат задълбочени научни познания по въпроса, присъстваха само стотина климатолози. Бяха очертани опасностите, които грозят човечеството, животинските видове и земните ресурси.

Разногласия по време на срещата

В предварителен документ, подписан преди срещата в Копенхаген, Китай , Индия, Бразилия и Южна Африка се противопоставят на намаляването на половина на отделянето на вредните емисии газове до 2050 г. Те настояват за един сравнителен подход, и се противопоставят на отчитане на количества обем при които се отчитат без отчитане на други параметри и извън всякакъв контекст.

От години Китай и Индия настояват по-развитите и по-богати държави, които използват повече петролен газ за своите производства и подържането на своите инфраструктури, да ограничат в по-значителна степен от останалите държави отделянето на вредни емисии газове до 2020. Едва тогава водещите в икономическо отношение държави могат да очакват по-бедните страни да подпишат предлаганото споразумение.

Четворката настоява например богатите страни да намалят с 40% емисиите от преди 1990. Според план на Барак Обама САЩ ще съкратят до 2020 своите емисии с 3% до 2020 сравнение с равнището им 1990, а Европа настоява да поне 20% и общо за 30%. Китай отделя най-много вредни емисии газове, след нея се нареждат САЩ, Русия и Индия.

В декларация подписана от 77 страни и Индия се предлага да бъдат определена основа, за различната отговорността, която следва да носят развитите и развиващите се държави пред опасностите от глобалното затопляне. Текстът настоява индустриалните държави да си поставят за цел по-амбициозни мерки що се отнася до намаляването на вредните емисии на своя територия и да подпомогнат развиващите се страни с финансови средства и трансфер на технологии.

Резултати от Срещата

Срещата приключи с общо споразумение от 6 страници и обща цел да бъдат взети мерки, за да не се повиши температурата на Земята с повече от 2 градуса. Не бяха приети никакви мерки за ограничаване на вредните емисии газове против парниковия ефект. Финансовата помощ за най-бедните и най-засегнатите страни от глобалното затопляне остана само едно добро пожелание.

Мнения на Политици за резултати от срещата в Копенхаген Според Никола Саркози текстът не е съвършен и освен това липсват две важни цели: не е прието решение за намаляването на вредните емисии газове с 50% до 2050 и второто разочарование е, че не е създадена международна организация за наблюдавано на промените в климата.

Барак Обама каза: "изминахме дълъг път, но има още много работа да вършим. Копенхаген е огромна безпрецедентна крачка към спасяването на планетата от гибел."

Според Ал ГорАл Гор, носител на Нобелова награда за мир за 2007, проведената конференция, макар да не съвсем успешна, е постигнала успех. Били са изяснени или поне маркирани, редица съществени проблеми. Широката общественост е била запозната със реалните, сериозни проблеми които трябва да бъдат решени. Важно условие за решаване на проблема, тъй като спасяването на земята от катастрофа зависи също от всеки един отделен човек, неговия избор и неговата отговорност като консуматор. След проведената конференция може да се твърди, заяви Ал Гор: "има международен консенсус по въпроса, че промените в климата и глобалното затопляне се дължат не само на слънчевата активност, а и на досегашното индустриално производството”. От около две десетилетия бяха подценявани предупрежденията на учени в различни области на науката, както и на екологични организации.

Чуха се и много критични гласове към "официазната и безполезна глъчка на политиците" на срещата в Копенхаген. Фидел Кастро определи срещата като хаотична и унизителна. Президентът на Венецуела иронизира конференцията с думите: "ако климата беше някоя финансова банка, отдавна да са я спасили ". Зелените и екологични организации също останаха твърде неудовлетворени от срещата.

Орели Филипети, национален секретар на френската Социалистическа партия по въпросите на енергетиката заяви, че подписания договор е само "списък с добри намерения. Отсъствието на споразумение да бъдат нмалени емисиите на вредни газове с 50% до 2050 е провал, който ще има в бъдеще тежки последствия. Държавните глави и ръкоодителите на ООН, които не успяха да постигнат единно общо решение срещу заплахата, която засяга цялого човечество, носят тежка отговорност пред бъдещите поколения. "

Първият министър на архипелага Тувалу, Аписай Иелемия заяви, че решението глобалното затопляне да не надвишава 2°C е напълно неприемливо, тъй като няколко острова от архипелага за застрашени от потъване, ако не бъдат взети спешни мерки. Той възмутено каза: "Няма да отстъпим ни на йота! Островите са заплашени от огромни циклони и вълни цунами. Ако не бъдат взети спешни мерки, ние дори нямаме планини, където да намерим убежище.” Островът е под владичеството на кралица Елизабет ІІ британска

Опасността обаче не засяга само архипелага Тувалу. От глобалното затопляне e застрашено и равновесието на тектоничните геологически пластове на атолите и трите големи коралови рифове, а следователно е застрашена и цялата земна тектонична структура на планетата, както и всички континенти. Атолите и кораловите рифове са вулканични структури съставени от популация корали, които се обезцветяват, умират и започват да се ронят при повишаване на температурата само с 1,5 – 2 градуса на морската и океанската вода

Мишел Сер философско-икономически поглед към нашата епоха

Икономиката и индустриалното производство заемат важно място в инфраструктурата на днешния свят и този факт се разбира от всички правителства, както от политиците, независимо дали са с леви или десни убеждения. Когато надвисне облак над областта на индустриалното производство, всички политици се мобилизират. Икономиката е само един от параметрите, сред много други. Финансовата криза е лакмус за противоречията в самата система на капитализма , за която думи като финансиране, реформи и изнасяне на индустриалните производствени звена в други държави са само палиативни средства.

Мишел Сер: отбелязва още факта, че от началото на ХХ век човечеството коренно промени обществото, ландшафта и начина на производство. В началото на ХХ век западна Европа населението се състоеше от 60 à 65 % селяни, в началото на 2000 са останали само 1,8 % земеделци. Това рязко спадане на населението извън градовете ще обхване бързо и останалите части на света. "С това се бележи край на период в човешката история, започнала от неолита", казва Мишел Сер в интервю пред френския вестник Монд.

Какво е това промяна на климата и глобално затопляне?

или Промяна на климата и глобално затопляне, що е то?

Човешката дейност значително допринася за увеличаване на парниковия ефект в атмосферата, което довежда до увеличаване на температурите на земята и климатични пертурбации. Увеличаването на вредните емисии газове в атмосферата е най-съществената причина за увеличаването на парниковия ефект. Индустрията, търговията, транспорта и военните операции CO2 са станали по-лакуми от преди десетилетия за петролни суровини.

Увеличаването на обем CO2 с 2% придизвиква увеличаване на температурата с 1,.2-1,5 градуса . От началото на индустриалната ера отделяния CO2 във въздуха се е увеличил с 40%. От 1980 всяка година температурата на земята се увеличава средно с 0.4, но тази цифра не е константа, в различните години има отклонения към по-високи или по-ниски величини на стотните. При определяне на взаимодействията между въздушните слоеве и водните маси – морета и океани се използват и познания от областта на физиката и физика на флуидите.

Но тъй като климатичните промени са динамични, както и световно индустриалното производство, дори съвместните, съвестни усилия на климатолози, физици и химици не биха могли да дадат точните параметри на климатичните промени, да кажем и след десетилетие. Някои астрофизи смятат, че слънчевата активност в по-голямо степен определя климата на земята и локалната и глобална температура. Те подценяват човешкия фактор и индустриалната дейност в съвременната епоха.

Влиянието на хелио циклите за затоплянето и охлаждането на климата на земята и ледниковите периоди отбелязва още в началото на века А. Л.Чижевский - биофизик, геобилог и биометереолог. Той първи доказва взаимовръзка и значението на слънчевата активност, геомагнетичните осцилации, аеро-йонизация и много процеси в биосферата, биоценозата и човешките общества. 120 години след неговото раждане човечеството значително е променило лицето на земята, нейната урбанизация и индустриалния начин на производство по света. За Европа 2003 година е била най-топлата от 500 години - а 2009 е най-топлата година от 1850. Установено е, че с увеличаването на слънчевите петна температурите на земята се увеличават. Намаляването на слънчевите петна обратно, води до понижаване на температурите. Според изследванията на българския метереолог и астрофизик Борис Комитов, нечетните години в историята на земята са по-студени от четните. Въпреки че слънчевите петна са намалели значително през настоящата година, а годината е нечетна, 2009 се оказа по-топла от 2008. Според изследвания на института по метеорология към БАН, в България снеговалежите в страната са намалели с 30%, а снегът се топи 40% по бързо.

За 2003 година по време на летни горещини са загинали повече от 30 000 жители на Европа. За в бъдеще такива горещи вълни ще са правило, а не изключение. Заболяванията, които се дължат на повишаване на температурите, като различни епидемии и високо кръвно налягане високо ще се увеличат. При повишени на температури насекоми и бактерии се размножават по-бързо, а някои от тях са преносители на редица тежки заболявания и епидемии.

Заключението на френският философ Мишел Сер

Според Мишел Сер, професор по философия срещата Копенхаген е почти провал, защото официалната политиката днес е почти изчерпала своите възможности за предприемане на спешни ефикасни мерки. Политиците нямат познанията на учените, а учените нямат възможностите на политиците.

В Копенхаген пропуснаха да поканят най-съществения партньор: събирателната въздух, огън, вода и живи същества. "Това отсъствие, което няма свои посланик в нито един парламент бих нарекъл "Биоже" – биогенеза, или с една дума живота на земята. Земята е страната-държава, от която всички произлизаме. Кой ще бъде нейният посланик, кой ще я представлява действително и какъв ще бъде общият език, на който ще се говори с този посланик в бъдеще? Това ни предстои да открием! Залогът за утрешния ден е в наши ръце и не ни е позволено да пропуснем срещата с Биоже."