Направо към съдържанието

Уикипедия към 5 октомври 2008 г.

От Уикиновини

5 октомври 2008 г.
Версии на Уикипедия съществуват на почти всички живи езици, и дори на латински и есперанто. Към днешна дата към 10ч 50м Уикипедия съдържа 62 770 статии на български, 2,571,722 на английски, 403.997 на испанската, 809.707 на немски и 319 931 на руски. От 2007 г. съществува CD-ROM от 280 MB (архивирано и безплатно) на английската версия на Уикипедия съвместима с Windows, Mac OS X и Linux x86.

Въпросът дали да се издаде версия на свободната он лайн енциклопедия Уикипедия все повече се обсъжда в средите на нейните редакторите и потребителите. Мнозина биха искали да предложат DVD версия с подбрани статии. Никола Смоленски, редактор на Уики е обмислял сериозно проблема и го е разгледал от различни страни. Според него – без изображенията, отпечатаната на хартиен носител енциклопедия ще е с формат от 25см и 5 см дебелина (около 400 листа), като всяка страница ще е съставена от две колонки и всяка колонка – 80 реда, а всеки ред – 50 знака или 6 Мо на том. За английската версия на Уикипедия през 2006 щяха да бъдат необходими 750 тома или 4,4 Go – като не бъдат включени специалните страници, като например страниците, на които се обсъждат статии за да бъдат подобрени. Тези е сериозно изпитание за редакторите и тяхната стратегия… поставят сериозни въпроси за избора на и поведение на редакторите: дали да се даде предпочитание на броя на статиите и широтата на интересите или вниманието да бъде насочено изключително върху качеството, дебилността и професионализма.

Вероятно ще бъдат намерени решения за поддържането на Уикипедия он айн, наред с други енциклопедии създавани от автори, които държат на своето отвърдено име в обществото, на авторски права и по-малко на колективното творчество.

Уикипедия е уникален авангарден опит на човечеството за сътрудничество, взаимопомощ и непрестанно разширяване на научния и културния хоризонт на всеки, както и усъвършенстването на способността за писмен изказ.