Направо към съдържанието

Шаблон:Индекс категории АБВ (удобен)

От Уикиновини
Документация Документация

Използване

Шаблонът е предназначен за използване в качеството на индекса на категориите. За категории, съдържащи за всяка буква от кирилицата не повече от 200 статии, е препоръчително да се използва с параметър depth=0 или без параметри: {{Индекс категории АБВ (удобен)}}, резултат:

При категориите, където на една буква от кирилицата се падат не повече от 500 статии — с параметър depth=1: {{Индекс категории АБВ (удобен)|depth=1}}, резултат:

При категориите, където на една буква от кирилицата се падат не повече от 1500 статии — с параметър depth=2: {{Индекс категории АБВ (удобен)|depth=2}}, резултат:

При категориите съдържащи над 10 000 статии, е полезно значението depth=3: {{Индекс категории АБВ (удобен)|depth=3}}, результат:


В редица случаи латиницата не е необходима и тя може да се отключи, използвайки nolat=1: {{Индекс категории АБВ (удобен)|depth=3|nolat=1}}.

Същото може да стане и с кирилицата, използвайки nocyr=1. Възможно е също подвключването на редови латински букви при помоща на параметъра smallat:{{Индекс категории АБВ (удобен)|depth=3|lat=1|smallat=1}}

Може също да се включи латиница при depth<3, използвайки lat=1: {{Индекс категории АБВ (удобен)|depth=2|lat=1}}

Подобряване

При построяване на шаблона е използван принципа на разбиване на множество статии, започващи с някаква буква, на колкото се може повече равни подмоножества. При разбивката е използван честотен речник категория Многозначни термини. Вероятно, разбиването може да се подобри с използване на повече масови категории.

Възможно е по нататъшното подобрение на шаблона чрез добавяне на поддръжка за значението depth=4.

Структура

Шаблон:Индекс категории АБВ (удобен)