Шаблон:ПозКарта

От Уикиновини
Направо към навигацията Направо към търсенето
Документация Документация

{{ПозКарта}} — шаблонът за поставяне на карти, нагледно показващ разположението на някакъв обект (или няколко обекта) в някой регион. Виж още пълен списък на достустимите страни и региони.

Използване

Една точка

Обикновена карта
Паг (Хърватия)
Паг (Хърватия)
Red pog.png
Паг
Паг, Хърватия
{{ПозКарта
 |Хърватия
 |label=Паг
 |lat_deg=44|lat_min=26
 |lon_deg=15|lon_min=3
 |width=300
 |float=right
}}


Задаване на координатите в десетичен вид и смяна на положението на маркера
Астана, Казахстан
Астана (Казахстан)
Red pog.png
Астана
Астана, Казахстан
{{ПозКарта
 |Казахстан
 |label=Астана
 |lat=51.1833
 |long=71.4000
 |position=left
 |width=300
}}


Настройка надписи, подписи и маркери
Харков, Украйна
Харков (Украйна)
Wikipedia-Marker-landmark.svg
Харков
Харков, вторият по големина град в Украйна
{{ПозКарта
 |Украйна
 |label=''Харков''
 |lat=50
 |long=36.25
 |position=top
 |width=300
 |float=right
 |background=#AFD6FF
 |label_size=222
 |mark=Wikipedia-Marker-landmark.svg
 |marksize=17
 |caption=Харков, вторият по големина град в Украйна
 }}
Различни варианти на маркери могат да се открият тук — commons:Category:Map pointers.


Карта без подписи
Бръчко, Босна и Херцеговина
Бръчко (Босна и Херцеговина)
Red pog.png
Бръчко
{{ПозКарта
 |Босна и Херцеговина
 |label=Бръчко
 |position=left
 |width=300
 |lat=44.87
 |long=18.81
 |float=right
 |caption=
 }}


Пересичане на 180°-ия меридиан
Сува, Фиджи
Сува (Фиджи)
Red pog.png
Сува
Сува, Фиджи
{{ПозКарта
 |Фиджи
 |label=Сува
 |lat_dir = S|lat_deg = 18|lat_min = 8|lat_sec = 0
 |lon_dir = E|lon_deg = 178|lon_min = 26|lon_sec = 0
 |position=left
 |width=300
 |float=right
}}


Няколко точки

За няколко точки се използва комбинацията от шаблони {{ПозКарта+}} и {{ПозКарта~}}. Действието на параметрите е същото както и при използване за една точка.

ПозКарта (Русия)
Red pog.png
Санкт-Петербург
Red pog.png
Москва
Red pog.png
Самара
Red pog.png
Новосибирск
Red pog.png
Томск
Red pog.png
Красноярск
Red pog.png
Нерюнгри
Red pog.png
Владивосток
Red pog.png
Хабаровск
Red pog.png
Анадир
Някои градове на Русия
{{ ПозКарта+|Русия|width=666|float=center|caption=Някои градове на Русия|places=
 {{ПозКарта~|Русия|lat_deg=59|lat_min=57|lon_deg= 30|lon_min=19|background=#FCF5E3|label=Санкт-Петербург}}
 {{ПозКарта~|Русия|lat_deg=55|lat_min=45|lon_deg= 37|lon_min=37|label=Москва}}
 {{ПозКарта~|Русия|lat_deg=53|lat_min=11|lon_deg= 50|lon_min=07|label=Самара}}
 {{ПозКарта~|Русия|lat_deg=55|lat_min=02|lon_deg= 82|lon_min=55|position=bottom|background=#FCF5E3|label=Новосибирск}}
 {{ПозКарта~|Русия|lat_deg=56|lat_min=30|lon_deg= 84|lon_min=58|position=top|label=Томск}}
 {{ПозКарта~|Русия|lat_deg=56|lat_min=00|lon_deg= 92|lon_min=56|label=Красноярск}}
 {{ПозКарта~|Русия|lat_deg=56|lat_min=40|lon_deg=124|lon_min=42|label=Нерюнгри}}
 {{ПозКарта~|Русия|lat_deg=43|lat_min=07|lon_deg=131|lon_min=54|label=Владивосток}}
 {{ПозКарта~|Русия|lat_deg=48|lat_min=29|lon_deg=135|lon_min=04|background=#FCF5E3|label=Хабаровск}}
 {{ПозКарта~|Русия|lat_deg=64|lat_min=44|lon_deg=177|lon_min=31|background=#FCF5E3|label=Анадир}}
}}

Алтернативна карта

Ако не ви устройва използването на картата по подразбиране, можете да използвате алтернативна карта.

Внимание: проекцията и параметрите на контура на алтернативната карта задължително трябва да съвпадат с параметрите на картата по подразбиране.

Карта по подразбиране Физическа карта Алтернативна карта
|alt = |alt = physical |alt = Location of Bezhanitsky District (Pskov Oblast).svg
Русия Псковска област още няма позиционна карта.
Русия Псковска област още няма позиционна карта.
Русия Псковска област още няма позиционна карта.

Пълен списък на параметрите

Обозначения:  параметър на шаблоните {{ПозКарта}} и {{ПозКарта+}};  {{ПозКарта}} и {{ПозКарта~}}

 •  1 — име на картата (може да се указва без номера, вижте примерите);
 •  float — позиция на картата:
  • left, rightпо подразбиране — подравнена към левия или десния край;
  • center — центрирана;
  • none — без подравняване;
 •  caption — подпис:
  • Ако е зададен, изображението попада в дебела сива рамка като вложена картинка;
  • Ако не е зададен, няма сива рамка, а под картата има подпис име на страницата, име на картата;
  • Ако е зададен, но е празен — няма нито рамка, нито подпис;
 •  label — надпис редом с точката. {{ПозКарта+}} го използва само за автоматичен подпис;
 •  width — ширина на картата в пиксели (по подразбиране 240);
 •  alt — алтернативна карта — название на класа карти (например, „physical“), или име на файла, който ще замени картата. Формулите за пресмятане на координатите не се променят, така че изображенията трябва да си съответстват при налагане;
 •  border — цвят на границата.
 •  lat (lat_dir, lat_deg, lat_min, lat_sec) — ширина, може да бъде зададена както в десетични координати (за южното полукълбо - отрицателна), така и в градуси, минути и секунди (lat_dir — N за северното полукълбо, S за южното);
 •  lon (lon_dir, lon_deg, lon_min, lon_sec) — дължина, допуска същите два формата. Десетичното значение е отрицателно за западното полукълбо; lon_dir — W за западното полукълбо, E за източното;
 •  label — напис до точката;
 •  position — положение на надписа спрямо точката:
  • left, right — ляво или дясно;
  • top, bottom — отгоре (може да работи некоректно при големи шрифтове) или отдолу;
  • autoпо подразбиране — автоматичен избор между right (за точките от лявата половина на картата) и left (за тези от дясната половина);
  • none — скриване на надписа;
 •  label_size — размер на текста на надписа в проценти от нормалния;
 •  background — цвят на фона на надписа, препоръчително е да се използва само при необходимост като е идентичен с фона на картата;
 •  mark — име на файла с точката, по подразбиране Red pog.svg;
 •  marksize — размер на точката, по подразбиране е 9.

Как се създават карти

Ако в списъка няма необходимата карта или качеството на съществуващата карта вече е незадоволително, тя може да бъде създадена самостоятелно.

Изображение

Става всяко свободно за използване изображение на карта, за която са известни проекцията, параметрите на изрязване и нужният регион е обозначен на фона на другите. Препоръчва се изображенията да се прехвърлят във векторен формат и да се оцветяват в съответствие с легендата.

Препоръки за оцветяване на карти

Шаблон

Наименоване

Помнете, че ако на картата е изобразена вътрешна териториална единица (например провинция или федерален окръг, то в полето за създаване на шаблона е нужно да се набере пълната йерархия на адреси, като се започне с най-високото ниво (например, Шаблон:ПозКарта Германия Тюрингия). Наименованите по такъв начин позиционни карти автоматично ще бъдат поставяни в шаблона {{НП}}. В останалите случаи е достатъчно да бъде назована единицата — {{ПозКарта Антарктида}}.

Цилиндрична правоъгълна проекция

Хърватия

Най-удобният за позиционни карти тип проекция. Предимството ѝ е простотата на формулата за изчисляване на разположението на обекта (тъй като оси в тази карта се явяват ширината и дължината в чист вид). Недостатъкът ѝ е изкривяването на картата (колкото по-далече от екватора, толкова по-силно). Като следствие, без допълнителни изчисления по такава карта не може да се прецени точно разстоянието между обектите. За да се намали изкривяването, картата нарочно се разтяга по оста север-юг, например за картата на Хърватия коефициентът на разтягане е 140%.

За създаването на шаблона ще са нужни само параметрите на границите на картата: дължината на най-левия и най-десния меридиан, ширината на най-горния и най-долния паралели на изображението. Получените значения в десетичен вид ще бъдат значения съответно на параметрите left и right, top и bottom. Значенията за южното и западното полукълбо се указват с минус.

За Хърватия:

|name  = Хърватия
| top  = 46.8
| bottom = 42.1
| left  = 13.1
| right = 19.9
| image = Croatia location map.svg

Ако има алтернативни изображения (например физическа карта), и тези съображения съвпадат точно по координати с основното, укажете ги в качеството на класове. Например:

| imagephysical = Example map 2.jpg
| image123 = Example map 30.svg

Тогава при повикването на шаблона с параметър alt=physical ще бъде предложено Example map 2.jpg, а alt=123 ще предложи Example map 30.svg.

Ако картата пресича 180-тия меридиан, точките от западното полукълбо ще се изобразяват коректно с параметъра crosses180=1.

Пряка азимутална (полярна) проекция

Антарктида

За да работи всичко, е нужно типът на проекцията да се укаже с параметъра type=polar.

Ще се наложи да се укажат координатите на полюса, а също и дължината на половината меридиан (от полюса до екватора) на даденото изображение. Това са съответно параметрите x и y, length_x и length_y (записват се в проценти от ширината/височината на картата). Ще е нужен ъгълът в градуси между нулевия меридиан и правата, насочена надясно от северния полюс (наляво от южния).

Не може да се покажат едновременно две полукълба.

За Антарктида:

|type = polar
|x = 50
|y = 50
|alpha = -90
|mult = 1
|length_x = -150
|length_y = -150
|image = Antarctica blank.svg


Нестандартна проекция

Карта на Китай в конична равноделна проекция

За да работят нещата, типът проекция трябва да се укаже с параметъра type=custom.

За изчисляването на координатите се използват произволни формули, които трябва да бъдат поставени в подстраниците /x и /y (ПозКарта .../x). Подстраниците се извикват с два параметъра: {{{1}}} — дължина (−180…180), {{{2}}} — ширина (−90…90). Резултатът от изчислението трябва да бъдат координатите на точката в проценти (за /x - от ширината на изображението, за /y - от височината му). На подстраниците може да има единствено формули.

За пример може да се използва шаблонът Шаблон:ПозКарта Китайска Народна Република.

 |name = Китайска Народна Република
 |image = China edcp location map.svg
 |type=custom

Картата е нарисувана в щонична равноделна проекция. За съставянето на формулите за изчисляване на положението на маркера ще са ни нужни следните данни: първи и втори стандартни паралели, средни паралел и меридиан, среден радиус на Земята в проценти от ширината (или височината) на картата, съотношение на ширината и височината на картата, изместване на геометричния център на картата спрямо точката на пресичане на средните меридиан и паралел.

Формули за изчисляване на координатите на обекта:

Ос X
{{#expr: 50.0 + 116.80932603407057 * ((1.9996655301850468-({{{2}}}*3.14159265358979 / 180)) * sin(0.5867115434267053 * ({{{1}}} - 104) * 3.14159265358979 / 180)) }}
Ос Y
{{#expr: 50.0 + 1.256383 * 116.80932603407057 * 0.02641006622571962 - 1.256383 * 116.80932603407057 * (1.3713469994670882 - (1.9996655301850468-({{{2}}}*3.14159265358979 / 180)) * cos(0.5867115434267053 * ({{{1}}} - 104) * 3.14159265358979 / 180)) }}