Направо към съдържанието

Зеленият регистър на Варна и Морската градина

От Уикиновини

11 януари 2016

Новината за изготвения "Зелен регистър" на гр.Варна не зарадва варненци. Не само защото има чисто информационна стойност, която не може да се противопостави на застрояването в зелените площи и неадекватните компенсаторни действия при тези случаи. В "Зеленият регистър" липсва цялата Морска градина, което местната администрация обясни с протичащите все още реституционни процеси в парка, липсата на геодезическа основа и че градината е исторически парк. Толкова "исторически", че през м.декември 2015 г. са продадени 2 имота в него на стойност над 1 млн.лв. всеки. Логично у мнозина възникна въпросът "Ще спре ли някога застрояването на Морската градина, движението на автомобили по алеите и паркирането в зелените и площи?" В отговор на който, създателите на групата @"Варна може да защити Морската си градина /обновена/" във Фейсбук решиха да припомнят на своите съграждани и институции последните 20 години от историята на градския парк. Нарекоха ги - История на абсурда!

Морската градина е най-големият и най-старият обществен парк в България с уникална ботаническа колекция от растително разнообразие, несравнимо с всяка друга паркова или зелена зона в страната, един от символите на град Варна, обявена от държавата за паметник на парковото изкуство, който трябва да се защитава и поддържа като национална ценност. И ако прекланяме глави в знак на признателност към създателите на Морската градина - Антон Новак, Михаил Колони и братя Шкорпил, пред новата история на парка изпитваме чувство на срам и справедлив гняв. Защото е класически пример за конфликт между частен и обществен интерес, в който държавна и местна власт не са справедливия арбитър. Изложеното в този текст е кратка хронология на ограбването на градския парк през последните 20 години. До 1990г. Морската градина граничи с курорт 'Дружба' (сега 'Св. св. Константин и Елена') от западна страна на парка на 'Евксиноград' посредством алеи оградени с ливади и паркова трайна растителност. След 1990г. започва реституция на имоти в Морската градина - правен акт по възстановяване на собствеността. В законът изрично е записано, че се реституират имоти само в случай, че мероприятията за които са били отчуждени не са реализирани. В Морската градина всички мероприятия по повод на отчуждаването са реализирани - с паркостроителство, алеи, озеленяване... и въпреки това, реституцията в „белите дробове” на град Варна е факт. През 1992г. по инициатива на 'Националния Институт за Недвижимо Културно Наследство (НИНКН) е изготвен списък с предложения от цяла България за обявяване паметници на културното наследство. Тогавашния областен управител Кирил Йорданов предлага включването единствено на земята между Вълнолома и Зоопарка, а не на цялата Морска градина. Така НИНКН обявява само т.нар. 'Историческо ядро' с площ 550 дка от градината за 'Паметник на градинското и парковото изкуство'. Извън него остава територията от Вълнолома до стената на 'Евксиноград', въпреки че е НЕДЕЛИМА част от Морската градина. Периферията от своя страна условно е разделена на паркова зона и крайбрежна зона, включваща ската и ивицата от ската до морския бряг. Формалното разделяне на парка отваря 'кутията на Пандора' за строителство в периферията извън ядрото. В продължение на години целенасочено се спъва включването на цялата територия на Морската градина в градоустройствения план, за да се поддържа нерегулирания статут на тази паркова зона. Предоставянето на 'Историческото ядро' в собственост и управление на Общината през 2013 г., документира официално този акт, периферията остава държавна собственост, а в договора за прехвърляне на собствеността областния управител Данчо Симеонов (назначен от правителството на ГЕРБ ) включва само 442 дка от общо 550 дка. площ на 'ядрото'. През 1994 г. варненският Общински съвет взима решение за ЗРП (застроителен и регулационен план) и започва издаването на първите строителни разрешения за имоти в Морската градина. Кмет е Христо Кирчев (1991г.- 1999г.). До 1999г. се извършва най-солидната реституция в градината и разпродажба на държавни имоти в нея на частни лица. Областен управител е Добрин Митев (1997г. - 2000 г.). Годините от 1999г. до 2013 г. ще се запомнят с 4-те мандата на Кирил Йорданов (номиниран и подкрепен от различни политически партии). Период в който се приема по принци ПУП за територията на цялата Морска градина, за чието окончателното влизане в сила даже не е необходимо ПУП да бъде приет от Национален съвет за устройство на територията, нито подпис на министър на РРБ. Влизането му в сила така и не се случва. Нещо повече – през този период започва широкото използване на т.нар. „план – извадки”, с помощта на които в градския парк започва да кипи усилено строителство. Така при действащ от 1982г. Общ Градоустройствен План (ОГП) според който земите от Вълнолома до 'Евксиноград' са обществен парк, както и забраните за строителство в паркова среда СЕ ЗАОБИКАЛЯТ чрез издаване на разрешения за строителство на т.нар. "сгради с обществено предназначение" или за "възстановителни дейности“ и в Морската градина се построяват редица жилищни сгради, маскирани като музеи, ателиета, галерии...и т.н. обществени сгради, за да се "спази" формално закона. Период в който и под шапката на т.нар. публично-частно партньорство се разменят общински имоти в Морската градина срещу услуги в „полза на Общината”, които простичко може да наречем – замяна на „кон за кокошка”. 2002 г. ще се запомни и с обявяването на проекта 'Алея Първа' на 'Холдинг Варна', в който е концентриран туристическия бизнес на една трибуквена група лица. Годините са повече от важни, защото по действащите днес закони амбициозният план, наречен "Алея първа", ще изглежда твърде различно. Към днешна дата разрешеното застрояване на зоната ще е в пъти по-малко, а държавата няма право да предоставя вече изгодни терени за проекти, свързани с недвижими имоти. Но тъй като идеята е родена през 2002 г., активно подпомогната от държавна и местна власт през 2009 г., 'Алея Първа' се оказва възможна. Инвеститор с късмет? На 15.06.2009 г. Христо Контров (ДПС, назначен от кабинета на т.нар. 'Тройна коалиция' - НДСВ, БСП, ДПС), в качеството му на областен управител, в последните дни от своя мандат неправомерно изключва 122 дка от Морската градина от 'изключителна държавна собственост', преактува същата като 'частна' и я продава на 'Холдинг Варна' с мотиви, че този терен е скат, който е неизползваем от държавата. Ниската цена от 50 евро/кв.м. е обяснена с липсата на ПУП за този терен, а реалната цена на подобни терени към него момент е над 800 евро/кв.м. Идва ново правителство, министър на регионалното развитие и благоустройство е Росен Плевнелиев и в неговите правомощия е да атакува сделката в съда като незаконосъобразна. Не намира основание за това, нещо повече - главния.архитект на Варна подписва строителни разрешения за 5 сгради (част от проект 'Алея Първа') на 'Холдинг Варна' след съгласуване със същия министър, които влизат в сила на 26.05.2010 г. ХАРАКТЕРНО ЗА СДЕЛКАТА между власт и холдинг:

  • 1. Продаден е терен актуван като ‘публична държавна собственост’ през 1998 г., през 2000 г. актуван като 'изключителна държавна собственост’ част от плажовете "Буните", "Офицерски" и "Рибарски". Преактуването на терена от областния управител през март 2009 г.,като 'частна държавна собственост' е в ПРЯКО НАРУШЕНИЕ на чл. 6 ал.1 и ал.З от Закона за държавната собственост, който изисква ИЗРИЧЕН АКТ на Министерски съвет за такова преактуване. Такъв акт НЯМА.
  • 2. Продаденият терен по действащия Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ от 2002 г.), е бил отреден за "Градска брегова зона" с РЕКРЕАЦИОННИ функции.
  • 3. Продаден е терен в ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ със законите и обществения интерес, продаден на инвеститор извадил сертификат 'Клас А' , който НЕ Е реализирал нито един инвестиционен проект (справка - дупката на 'Стадион Варна"), продаден с мотивите, че това е мярка за насърчаване на инвестициите по проекта 'Алея Първа'.
  • 4. Същият "инвеститор" освен собственик на 122 дка от Морската градина е и дългосрочен концесионер на почти 5 километровата градска плажната ивица на символична цена, както и наемодател на всички намиращи се на нея заведения за отдих, забавление и балнеолечение, в т.ч. и паметници на културата като архитектурния ансамбъл 'Градски бани'.
  • 5. В договорът с общината НЕ Е определена конкретната квадратура за 'Алея Първа' , а като дефиниция е посочено пространството „между пясъчната ивица и ската“.
  • 6. Проектът 'Алея Първа' за чието насърчаване е продадена земята от Морската градина предвижда застрояването на крайбрежната алея с 12 сгради - хотели, развлекателни заведения, казина... възстановителни комплекси, повечето от които носят наименования като "морелечебна база" (първата дума липсва в българския правописен речник), "рехабилитационен център" и т.н. Единият от 5-те хотела ще предлага 400 легла и ще има десет етажа, надхвърляйки повече от три пъти ограниченията, наложени в закона за Черноморието. Подобно мащабно строителство ще превърне Морската градина от парк, който гарничи с море във вътрешен за града парк.

Отказът на НИНКН от 2013 г. да включи като паметници на културата терените от Морската градина, останали извън т.нар. 'Историческото ядро' (след подобно искане от Община Варна),е обоснован с наличието на масираното строителство след реституцията в тази паркова зона поради което мястото не може да се счита за културен паметник. Условното разделяне на Морската градина на зони се съпътства с редовни внушения в информационното пространство, тиражирани и до днес, че само 'Историческото ядро' е парк. Това не е вярно! Цялата Морска градина Е ПАРК от Вълнолома до 'Евксиноград" със забрана за строителство, а 'Историческото ядро' е паметник на културата, защитен и от специалните разпоредби на 'Закона за културното наследство'. Акумулираното през годините гражданско недоволство от ограбването и застрояването на градския парк пред очите на цялото общество се трансформира и избухва в протести през пролетта на 2012 г. - граждански протести за пълна забрана на строителството в територията на Приморски парк, забрана на движението на МПС в него с търсене на отговорност на нарушителите. Чашата на търпението е прелята с предложения за гласуване проект за нов ОУП и протестите продължават пред сградата на Общината и в зала 'Пленарна'.Така предложеният Общ устройствен план (ОУП) е изготвен от Териториална Проектантска Организация (ТПО) Варна, собственост на 'Холдинг Варна'. Новият план прокарва идеята всичко зелено извън 'Историческото ядро' да се превърне в 'зона за застрояване'. Вследствие на протестите Общинският съвет приема ОУП с който се ЗАБРАНЯВА строителство в целия Приморски парк - от Морска гара до 'Евксиноград'. Извън това решение, обаче, остава'Алея Първа', което предизвиква отново гражданско възмущение и последващи протести. С новият ОУП на Варна е ЗАЛИЧЕН окончателно статута на крайбрежната зона като 'зона за отдих' и е предвидено ЗАСТРОЯВАНЕТО и като 'зона за обществено обслужване', включително с офиси, хотели, казина и т.н. Днес в Морската градина паметниците на Ботев, Левски, Раковски, Каравелов...съжителстват с жилищата на новия варненския "елит". Над 400 дка от обществен парк с богато биологическо и културно-историческо значение са застроени, а на изток градината граничи с 'Холдинг Варна', собственик на 'Алея Първа' и концесионер на градската плажна ивица. Днес всички строежи в Морската градина се спират само след граждански протести, сигнали до медии и местна власт, издала съответните строителните разрешения, които след приемането на ОУП (през 2012 г.) са маскирани като разрешения за ремонт и реконструкция на съществуващи сгради при които „случайно” сградите се самосрутват и започва изцяло ново строителство. Единствено граждански организации атакуват в съда продажбата на 118 дка от Морската градина на 'Холдинг Варна', проекта 'Алея Първа', екологичната оценка на ОУП... Днес когато многомилионни градове по света превръщат централните си пространства в пешеходни зони, в Морската градина на Варна колите продължават да се движат по алеите и да паркират в тревните и площи, въпреки предизборните обещания още от 2013 г. на настоящия стар кмет, въпреки указанията на Варненски Административен Съд, че това е забранено по закон и по действаща 'Наредба за опазване на обществения ред'. Днес при непрекъснато увеличаващо се население в гр.Варна (над 300 000 жители), нарастващо още повече през активния туристически сезон, на 1 жител във Варна се пада под 2 кв.м. зелена площ. По Наредба 7(ЗУТ) - изискването е 20 кв.м. зелена площ/жител. Уважаеми членове на @"Варна може да защити Морската си градина/обновена/", От самото създаване парка е предвиден да граничи с морето, оттам носи своето име - Морска градина. Той се явява плавният естествен преход от централната градска зона към зоната за отдих, част от която е и плажа, като по този начин се запазва свободен достъпът през парка до морето и при евентуално изместване на брега в резултат от естествени процеси или строителството на нови буни. Ограбването на Морската градина, разделянето и на части и промяната предназначението на териториите в нея е престъпление срещу зеленото богатство на града и неговите граждани. Групата @”Варна може да защити своята Морска градина /обновена/” е създадена от гражданите, които бяха двигател на протестите от 2012 г. с единствена и основна цел - да защитят градския парк. Не е случаен факта, че тази най-голяма варненска фейсбук-общност (с над 36 000 членове преди 3 месеца) беше атакувана от хакери и изтрита непосредствено преди последните местни избори. А успоредно с изтриването и се създават 2 фалшиви групи със същото име, поради което новата група добави към името си ‘обновена’. Защото случващото се с Морската градина е част и отражение на действителността, която ни заобикаля във всички сфери на обществения ни живот. И защото част от лицата пряко замесени в нейното ограбване отново са в местния парламент. Ето защо е важно да запомним: Условното разделяне на Морската градина на зони, съпътствано с редовни внушения в информационното пространство, че само 'Историческото ядро' е парк не е вярно! Цялата Морска градина е парк от пристанището на юг до стените на резиденция 'Евксиноград’ на север с пълна забрана за строителство в рамките на неговите граници според приет и действащ от 2012 г. ОУП, а т.н. ‘Историческо ядро' , неделима част от Морската градина, е паметник на културата защитен и от специалните разпоредби на 'Закона за културното наследство'. Що се отнася до претенциите и жалбите на собственици на имоти в градината за достъпа им до тях с МПС, ще цитираме решението на ВАС, в което съдът подчертава:"...Придобивайки имоти на територия със забранено придвижване на МПС, жалбоподателите са били уведомени и очевидно съгласни с необходимостта да съобразяват ползването на имотите си със съществуващите ограничения - несъмнено като компенсация за възможността да живеят и работят в парк на брега на морето, при по-благоприятни условия в сравнение с обитателите на масовите жилищни комплекси и оживения градски център", мотивират се съдиите...В Закона за движение по пътищата е ЗАБРАНЕНО преминаването и паркирането на коли в паркове, алеи, градини и детски площадки, а този текст освен това е пренесен и в общинската наредба за обществения ред. Забраната е установена по силата на закона, а спазването е безусловно изискуемо и не зависи нито от волята на общината, нито от тази на гражданите”.

Вижте също

Източници

В Уикипедия? има статия: