Направо към съдържанието

Предстоящо: XI конференция по роботизирана гинекологична хирургия

От Уикиновини

21 януари 2019 г.

Поредната XI-та годишна конференция на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия ще се проведе през септември 2019 г. в София. За първи път България и Медицинският университет в Плевен са домакини на това международно събитие. Процедурата по кандидатстването е с начало още от 2016 г., когато проф. Славчо Томов, член на Управителния съвет на Асоциацията (SERGS), внася кандидатурата на висшето учебно заведение в Плевен като негов ректор. Постиженията на екипите от МУ Плевен с иновативна хирургия в областта на гинекологията с минимална инвазивност и при използване на роботизирани системи, са основание за спечелване на домакинството. Десетгодишната работа на пионера в областта не само на гинекологичната роботизирана хирургия, но и на първите иновативни операции в урологията – проф. Григор Горчев, постигат световно признание на МУ Плевен в тази област. Заради мащабността на събитието и необходимостта от логистично осигуряване на посрещането на гостите, мястото на провеждането е София. Планира се осъществяване на видеоконферентна връзка и триизмерно наблюдаване на роботизирана гинекологична интервенция в реално време от една от университетските болници в Плевен директно в Аулата на Софийския университет. В програмата на конференцията се предвижда обучение и сертифициране на български медици в областта на робот-асистираната хирургия. Събитието е с мото „Отвъд границите със знание и иновации“.

Източници