Направо към съдържанието

Варненски НПО разпространиха отворено писмо до институциите

От Уикиновини

28 септември 2016 г.

Граждански сдружения „Варна диша“, „Зелена Варна“ и техни симпатизанти разпространиха писмо до институции на града и до Главния прокурор на Република България. В него те изказват протеста си срещу строеж в северната част на Приморски парк, и изискват вземане на мерки от съответните институции.

Следва цитиран текстът на писмото им.

Текст на писмото

Варненски НПО разпространиха отворено писмо до институциите
До Кмета на Община Варна, директора на РДНСК-Варна Районна прокуратура, гр. Варна, Главен Прокурор на Република България

ОТВОРЕНО ПИСМО и сигнал до отговорните институции

Уважаеми господа, Свидетели сме на грубо погазване на нормативната уредба на Р. България, както и на предписанията на държавните и местни институции. Поводът отново е незаконното строителство в имот, собственост на „Зърнени храни – Силистра” АД, намиращ се в северната част на Приморски парк, град Варна, в близост до Делфинариума. След поредното подновяване на незаконния строеж в началото на 2016 г., както и пореден граждански протест по този повод, на 17.02.2016 г. кметът Иван Портних съобщи пред медии и общественост, че документите, свързани със случая, ще бъдат внесени в прокуратурата, че строителният обект е запечатан и е разпоредено да бъде наблюдаван от Общинска полиция, а работата по него да бъде спряна, до произнасянето на прокуратурата. Шест месеца по-късно, въпреки обявените мерки, строежът добива завършен вид, видно от приложените снимки.Припомняме фактите по казуса с незаконния строеж в „Зърнени храни – Силистра” АД:

  • 1. Според действащия ОУП имотът попада в устройствена зона за градски паркове и градини за широко ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ;
  • 2. Имотът попада в територия на наложена СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА, влязла в законна сила със Заповед № 1626/13.05.2013г на вр.и.д. Кмет на Община Варна-Д.Николов.
  • 3. Строителната забрана не се отнася само за извършването на РЕМОНТНИ дейности на сгради, които съществуват на територията.
  • 4. Старата сграда в този имот не е имала градоустройствен статут, а само временен, защото за имота няма ПЗ, нито план-извадка за застрояване, поради причината, че от РП от 1959г. попада в отреждане „за парк – публична собственост”, потвърдено и в последващи планове от по-високо ниво. Ето защо за сградата е издадено разрешително САМО за ремонт - разрешително за строеж № 140/12г., но сградата е съборена през 2013 г. и ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА.
  • 5. Погиналата сграда НЕ МОЖЕ да се възстанови с разрешителното за ремонт. Това е възможно само и единствено с разрешение за реконструкция, но такова е отказано. През 2013 г. тогавашния гл.арх. на Община Варна- Петър Йорданов издава ново разрешение за строеж, с което одобрява нов инвестиционен проект и подменя старата сграда с нова, двуетажна, почти два пъти по-голяма от първоначалната. РДНСК Варна подава жалба срещу новото строително разрешение. Всичко това е описано в решение на Варненски административен съд от 25.02.2014 г. по адм. дело № 2907/2013 г., с което ВАС определя жалбата на РДНСК като основателна и ОТМЕНЯ второто строително разрешение. Решението на съда е ВЛЯЗЛО В ЗАКОННА СИЛА ..
  • 6. През месец октомври на 2015 г. постоянно действаща комисия към Община Варна, извършва проверка в имота и съставя Констативен протокол, в който описва „опасна за живота и здравето на хората” сграда със следните думи: „...Стените на сградата...от плътни тухли... зидарския разтвор и тухлите са започнали да се разпадат...Констатираните сериозни дефекти, както и обстоятелството, че къщата е с масивна конструкция и ПЕТДЕСЕТ ГОДИШНИЯ проектен експлоатационен срок на конструкцията е изтекъл...”.

Става ясно, че в протокола от 20.10.2015 г. се описва съборената през 2013 г. стара сграда в имота и се препоръчва нейното заздравяване. Прилагаме снимки на старата сграда, на нейното събаряне, както и на новата. Снимките бяха изнесени от граждани и медии по време на протестите срещу непрекъснатото подновяване на строителството. Въпреки всичко, вр.и.д. кмет Пейчо Пейчев одобрява Констативния протокол на 06.11.2015 г. и на същата дата издава Заповед за поправяне и заздравяване на НЕСЪЩЕСТВУВАЩА сграда като принудителна административна мярка, според която собственика на имота е задължен в рамките на 12 месеца да го укрепи. Така под формата на загриженост за здравето и живота на хората, не просто позволява, а насърчава абсолютно ново строителство, защото няма как да бъде заздравена и укрепена фактически несъществуваща сграда. Нещо повече, строи се НОВА сграда, която има повече етажи и очевидно много по-голяма РЗП. По този начин в парка се осъществява напълно НОВО строителство в имот, попадащ в територия на наложена СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА влязла в законна сила със Заповед № 1626/13.05.2013 г.С оглед на изложеното дотук задаваме следните въпроси:Защо се допуска НОВО строителство в Морската градина при наличието на пълна строителна забрана? Кой си затваря очите пред факта, че под маската на ремонт в парка се издига напълно нов строеж? Внесени ли са в прокуратурата документите, свързани със случая „Зърнени храни – Силистра” АД, както обеща кметът Иван Портних? Приключила ли е прокурорската проверка по тях? Как се е произнесла прокуратурата? Ако няма произнасяне на прокуратурата - защо продължава незаконният строеж в имота на „Зърнени храни”, след като има разпореждане от кмета строителния обект да бъде наблюдаван от Общинска полиция и работата в него да бъде спряна, до произнасянето на прокуратурата? Защо местната власт търси и използва всевъзможни "вратички" и най-политически приемлив формат за заобикаляне на закона, подкрепяйки по този начин ново, незаконно строителство, при това на територията на най- значимия парк на Варна, а именно - Морската градина?Уважаеми господа, Историята с незаконното строителство в горепосочения имот е пример за нарушаване на строителна забрана и поредно доказателство за безсилието или нежеланието на местната администрация да се справи с проблема. Нещо повече – актовете на варненската администрация дерогират правни норми и нагледно илюстрират „технологията”, по която в продължение на години Община Варна е съдействала и продължава да съдейства за застрояването на Приморски парк.

Настояваме за окончателно спиране на незаконния строеж, разследване на извършените закононарушения и наказване на виновните лица.

С уважение: Граждански сдружения "Варна диша", "Зелена Варна" и техни симпатизанти.Дата: 28.09.2016Гр. Варна

Варненски НПО разпространиха отворено писмо до институциите

Вижте също

Източници