Направо към съдържанието

Категория:Икономика

От Уикиновини

Тук са събрани новини от категория Икономика.

Икономика (от др.-гръц. οἶκοςдом, стопанство стопанисване и др.-гръц. νόμοςном, територия на управление на стопанисването и правило, закон, буквално «правила за водене на домашното стопанство») — стопанска дейност на обществото, а също съвкупност от отношения, органицирани в система на производството, разпределението, обмена и потреблението.

Последни новини в категорията

натиснете, за да обновите списъка