Направо към съдържанието

Уикиновини:Неутрална гледна точка

От Уикиновини
Неутрална гледна точка
Свят · За проекта · Форум · Архиви · Търсене · Авторски права
Shortcut:
УН:НГТ


Неутралната гледна точка (НГТ) е начин за излагане на информацията, в това число и при наличие на противоречиви една на друга непримирими гледни точки относно тази информация, при което изложението става условно казано «абсолютно истинно и безкомпромисно».

Да разгледаме прост пример. Атеистите са уверени че няма Бог, а твърденията за неговото съществуване — глупости и заблуждения. Ако атеист напише в статия «Бог е измислено същество», то каквито и доказателства да използва за своята гледна точка, вярващите в Бог няма да я приемат. Затова съобразно своите вярвания те ще напишат «Бог е висше същество». Но сега вече с това твърдение няма да са съгласни атеистите.

В този случай изглежда, че редакторската война става неизбежна. Но това не е така! Решение дава неутралната гледна точка, тя позволява, без да се отива на компромис между двете страни, да се напише новината така, че тя да е абсолютно истинна. В този случай на нещата се поглежда отстрани и се пише така: «От гледна точка на вярващите Бог е висше същество, а атеисите вярват, че такова същество няма».

Както виждаме, такава формулировка:

  • не примирява противоположни гледни точки
  • става абсолютно истинна от гледна точка и на двете страни

НГТ е крайъгълен камък за Уикиновини. Основателят на Уикипедия Джимбо Уейлс твърди, че НГТ е «абсолютна и безкомпромисна» тук.

Увод

Политиката на неутралната гледна точка е свързано с безпристрастно писане на новините, за да може читателят да получи обективна представа за реалното положение на нещата.

Възможно е объркване относно разбирането на политиката за неутрална гледна точка. Тази политика изисква нещата да се разглеждат от всички страни.

Критичен фактор при създаването на неутрални новини е съвместната работа на редакторите. Това е едно от най-големите достойнства за Уикиновини.

Изкуството да се пишат безпристрастни новини изисква практика. Редакторите с най-голям опит при отразяването на НГТ са поканени да изкажат своя опит в Уикипедия:Неутрална гледна точка.

Основна концепция за неутралност

В Уикиновините се използва термина «непредубеденост» и «неутрална гледна точка» като точно понятие, различаващо се от обикновеното разбиране:

Беспристрастните новини честно описват различните гледни точки, а не поддържатт някоя от страните на дискусията.

Първоначална формулировка на НГТ

Неутралната гледна точка се опитва да представи идеите и фактите във форма, с която са съгласни както поддържниците, така и противниците. Разбира се, 100 % съгласие е невъзможно; има хора, непризнаващи гледни точки, които се отличават от техните собствени. Всичко което можем е да изградим такъв тип изложение, с което биха се съгласили разумно мислещите хора, чиито гледни точки по определени въпроси се различават.[…]

Възможно най-простият способ да се направи изложението максимално енциклопедично, е да се пише какви са убежденията на хората, а не дали те са верни. Убежденията на хората съществуват обективно, и ние можем лесно да ги опишем от неутрална гледна точка.Джими Уейлс, основател на Уикипедия.

Защо Уикиновини трябва да са безпристрастни?

Уикиновини са универсален източник на новини, а това означава, че те включват в себе си човешко познание относно текущите събития на някакъв обобщаващ уровен. Но ние сме хора, несъгласни един с друг по много въпроси; по всеки въпрос за който съществуват няколко гледни точки, те представляват различни теории за истината, и доколкото една гледна точка противоречи на друга, всяка от тях си има своите привърженици относно истината и лъжата. Там, където няма съгласие за това кое е «истина», там няма и съгласия за това, какво съставя знанието. Уикиновините работят като сътрудничество между редакторите. Приема се, че човешкото познание включва в себе си всички значими теории по всички въпроси.

Събирането на цялото човешко знание можем да определим като събирането на всички гледни точки по всички въпроси без да анализираме тяхната истиност. Безпристрастно и от неутрална гледна точка означава да ги опишем така, че с това описание да са съгласни всички опоненти.

Основната причина за използване на НГТ в Уикиновини е събиране на човешкото знание. Това означава безпристрастното събиране на всички гледни точки по всички въпроси. Това дава възможност на читателите съобразно събраната информация да изработят своя индивидуална гледна гочка за протичащите процеси и явления. Неутралността разрушава догматизма и това вече е съществен довод за да я спазваме в нашите редакции.

Какво представлява неутралната гледна точка?

Creative Commons
BY CC-BY-2.5
Информация на тази страница
българоезичните Уикиновини
достъпна по лиценза
Creative Commons Attribution 2.5.


Съществуват много различни верни разбирания за значението на думите «непредубеденост», «неутралност» и др. Понятието «непредубедено описание» използвано в Уикиновини означава «представянето на конфликтуващите гледни точки без лансиране на която и да е от тях». По-подробно за това е писано в Уикипедия:Неутрална гледна точка


Ако имате въпроси към редакторите в Уикиновини, най-добре да пишете във форума.