Уикиновини:Ти си нужен на Уикиновини!

От Уикиновини

Добре дошли в Уикиновини, свободите новини, които пишете вие. Всичко, което четете тук е написано от такива хора като вас.


Има два вида статии в Уикиновини:

  • Статии, написани с помощта на вече публикувана информация. Можете да използвате всички факти, които са достъпни от всякакви източници на информация, и да ги комбинирате в една интересна статия. Можете да представите информация от неутрална гледна точка, която е субективно представена в други източници.
  • Оригинални репортажи и Ексклузивни интервюта.

Статията се пише от неутрална гледна точка. Самата статия не трябва да има мнения или коментари. Ако искате да изразите своето мнение, направете го на отделна страница - такава страница има префикс "Беседа".

Статиите се споделят и създават заедно. Никой не може да бъде единственият автор на статия, всеки може да редактира всяка статия, стига да не противоречи на правилата и традициите на Уикиновини.

Надяваме се да напишете статии за Уикиновини като се съобразявате със следното:

  • Интересно ви е: Ако нещо ви е интересно, то може да е интересно и за много други хора!
  • Смятате, че темата не е достатъчно развита: Ако считате, че темата е забравена или няма достатъчно внимание в други източници на информация, то това е случая да разкажете на целия свят за това.
  • Това е важно за вас: можете да пишете за събития в глобален мащаб или за събития, които се случват във всеки малък град - това не играе никаква роля.

Можете също да редактирате и подобрявате всички статии, които четете в Уикиновини. Ако откриете грешка, можете да я поправите веднага. Уикиновини изобщо не е като другите източници на новини.

Новините без илюстрации са скучни. За нашите статии се нуждаем от снимки и илюстрации, особено за начална страница. Изберете подходящите илюстрации на Wikimedia Commons или качете собствени.

Готови ли сте за работа? Отидете на Работна страница, за да напишете нови статии или да редактирате вече написани.