Направо към съдържанието

Финансирането на Теватрон ще бъде преустановено

От Уикиновини

11 януари 2011 г.

Изглед на Теватрон от птичи поглед

По всяка вероятност, протон-антипротонния колайдер Теватрон, разположен във Фермилаб в Чикаго ще бъде закрит до октомври 2011 година. Независимо, че научните консултанти препоръчаха продължаване на финансирането му още за три години, Министерството на енергетиката на САЩ не успя да отдели необходимите за това средства.

Теватрон има дълга и забележителна история. За 25 години работа на него са направени значително количество открития. Именно на него беше открит T-кварк — най-тежката от известните фундаментални частици. На Теватрон бе измерена асимметрията на материята и антиматерията в процесите, които дотогава не бяха наблюдавани. На него са проведени най-точните измервания до днес на масата на W-бозона, който пренася слабото взаимодействие.

Строителството на Теватрон бе завършено през 1983 година, като източника на антипротони бе монтиран едва през 1985 година, а през 1986 г. са осъществени първите експериментални наблюдения със сблъскване на елементарни частици. Названието си колайдера получи от съкръщението тераелектронволт (трилион електрон-волта), тъй като именно такава енергия на протоните (1 ТеВ) е планирана да се развие на ускорителя. Тази цел бе достигната едва в края на 90-те години.

Планирало се е Теватрон паралелно с Големия адронен колайдер (ГАК) да се захване с търсене на Хигс бозон. Бозонът Хигс е важна съставляваща в така наречения Стандартен модел — общеприетата най-фундаментална теория на всички частици, известни на съвременната физика. Бозон Хикс отговаря в този модел за масата на всички частици, само че независимо от упоритото търсене, до този момент не е зафиксиран експериментално. При сегашното състояние на експерименталната физика само Теватрон и ГАК генерират енергия, даваща теоретичната възможност да се открие неуловимата частица.

За продължаване работата на колайдера по оценка на специалистите са необходими по 35 млн. долара за година, но поради сложната финансова ситуация дори и тези средства се оказаха непосилни за бюджета на САЩ.

Източници